Морфофункціональна характеристика структурних компонентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення

Ескіз недоступний

Дата

2013-09-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет» iменi I. Я. Горбачeвського МОЗ України

Анотація

Опис

Ключові слова

кріоконсервована плацента, патологія шлунково-кишкового тракту, морфогенез запалення шлункової стінки

Бібліографічний опис

Білаш С. М. Морфофункціональна характеристика структурних компонентів шлунку інтактних щурів та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення : афтореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. біологічних наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / С. М. Білаш. – Тернопіль, 2013. – 38 с.