Композиція для лікування мікозного ураження слизової оболонки порожнини рота

Анотація

Засіб належить до медицини, а саме до розділу терапевтичної стоматології, в якому розглядаються питання проявів захворювань слизової оболонки ротової порожнини, і може бути використаний для лікування мікозного ураження.

Опис

Ключові слова

патент, композиція, мікоз, слизова оболонка порожнини рота

Бібліографічний опис

Пат. 32933 Україна, МПК A61P 43/00. Композиція для лікування мікозного ураження слизової оболонки порожнини рота / Хоружа Р. Ю., Скрипнікова Т. П., Хоружий М. Є., Хоружий Є. Г., Татаренко Л. Л., Чепурняк О. М. ; заявник і патентовласник Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. – № u 2008 00188 ; заявл. 04.01.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.