Протективні ефекти антиоксидантів мелдоніуму та тіотриазоліну на печінку за умов етанол-індукованого гепатиту

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Блажчук І. С. Протективні ефекти антиоксидантів мелдоніуму та тіотриазоліну на печінку за умов етанол-індукованого гепатиту / І. С. Блажчук, Л. Б. Бондаренко, В. М. Коваленко // Сучасні аспекти вільнорадикальної патології в експериментальній та клінічній медицині : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 70-річчю з дня народження професора В. М. Бобирьова, м. Полтава, 7–8 травня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 47–48.