Влияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы

dc.contributor.authorШлыкова, Оксана Анатольевна
dc.contributor.authorМикитюк, Марина Владимировна
dc.contributor.authorБоброва, Нелля Александровна
dc.contributor.authorИзмайлова, Ольга Витальевна
dc.contributor.authorМамонтова, Татьяна Васильевна
dc.contributor.authorБаранова, Алла Федоровна
dc.contributor.authorВеснина, Людмила Эдуардовна
dc.contributor.authorКайдашев, Игорь Петрович
dc.contributor.authorShlykova, O. A.
dc.contributor.authorMikityuk, M. V
dc.contributor.authorBobrova, N. A.
dc.contributor.authorIzmailova, O. V
dc.contributor.authorMamontova, T. V.
dc.contributor.authorBaranova, A. F.
dc.contributor.authorVesnina, L. E.
dc.contributor.authorKaidashev, I. P.
dc.contributor.authorКайдашев, Ігор Петрович
dc.contributor.authorШликова, Оксана Анатоліївна
dc.contributor.authorМикитюк, Марина Володимирівна
dc.contributor.authorБоброва, Нелля Олександрівна
dc.contributor.authorІзмайлова, Ольга Віталіївна
dc.contributor.authorМамонтова, Тетяна Василівна
dc.contributor.authorБаранова, Алла Федорівна
dc.contributor.authorВесніна, Людмила Едуардівна
dc.date.accessioned2017-10-23T08:58:15Z
dc.date.available2017-10-23T08:58:15Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractДосліджено вплив метформіну на ліпідний обмін і рівень експресії прозапальних факторів у тканинах печінки мишей, що знаходились на дієті з високим вмістом фруктози (ДВВФ) (60 г фруктози/100 г корму). Визначено концентрації загального холестерину (ЗХ), триглицеридів (ТГ), церулоплазміна (ЦП), глюкози у сироватці крові та експресію mRNA інгібітора NF-kB (IkBα), мРНК фактора некрозу пухлин α (TNFα) в гомогенатах тканин печінки 3-х місячних мишей лінії BALBc масою 25-30 г. Продемонстровано, що збільшення вмісту фруктози в раціоні харчування призводить до підвищення концентрації глюкози, ЗХ і ТГ у крові мишей. Посилюються прояви системної запальної відповіді, про що свідчить зростання рівня ЦП у сироватці крові і рівня експресії мРНК TNFα в тканинах печінки тварин, що знаходились на ДВВФ. Метформін у дозі 50 мг/кг/доб. знижував продукцію ТГ у сироватці крові мишей, що знаходились на ДВВФ, сприяв нормалізації печінкового глюконеогенезу. Введення метформіну спричиняло протизапальну дію, шляхом зниження концентрації сироваткового ЦП та експресії мРНК TNFα в тканинах печінки цих тварин. Таким чином, отримані дані свідчать про протективний ефект метформіну на ліпідний обмін, а також рівень експресії прозапальних факторів, пов'язаних з NF-kB-сигнальним шляхом у тканинах печінки мишей, які перебували на ДВВФ; The effect of metformin on lipid metabolism and the expression of pro-inflammatory factors in the liver tissue of mice that were on a diet rich in fructose (DRF) (60 g fructose / 100 g of food) has been studied. The concentrations of total cholesterol (TC), triglycerides (TG), ceruloplasmin (CP), glucose in serum and mRNA expression of inhibitor of NF-kB (IkBα), mRNA of tumor necrosis factor α (TNFα) have been determined in homogenates of liver tissues in 3-months- aged mice of BALBc line weighing 25-30 g. It has been demonstrated that increasing the content of fructose in the diet leads to increased concentrations of glucose, TC and TG in the blood of mice. Manifestations of systemic inflammatory response become stronger, as evidenced by the increase in CP in the blood serum and the expression level of mRNA of TNFα in liver tissues of animals that were on a DRF. Metformin in the dose of 50 mg / kg per day reduced the production of triglycerides in the blood serum of mice that were on a DRF; it contributed to the normalization of hepatic gluconeo-genesis. Administering metformin caused anti-inflammatory effect by lowering serum CP and expression of mRNA of TNFα in liver tissues of these animals. Thus, the data suggest the protective effect of metformin on lipid metabolism and the expression of pro-inflammatory factors associated with NF-kB-signaling pathway in the liver tissues of mice which were on a DRF.uk_UA
dc.identifier.citationВлияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозы / О. А. Шлыкова, М. В. Микитюк, Н. Л. Боброва [и др.] // Проблеми екології і медицини. – 2014. – Т. 18, № 3–4. – С. 64–67.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 615.276–612.062
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1489
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"uk_UA
dc.subjectдієта з високим вмістом фруктозиuk_UA
dc.subjectметформінuk_UA
dc.subjectекспресіяuk_UA
dc.subjectпрозапальні факториuk_UA
dc.titleВлияние метформина на липидный обмен и хроническое воспаление в тканях печени мышей при диете с высоким содержанием фруктозыuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of metformin on lipid metabolism and chronic inflammation in the liver tissues of mice on a diet rich in fructose
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
vliyaniye.pdf
Розмір:
395.09 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.12 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: