Спосіб профілактики та лікування запальних ускладнень тканин пародонту, що виникають у хворих при консервативному лікуванні переломів щелеп

Анотація

Спосіб профілактики та лікування запальних ускладнень тканин пародонта, що виникають у хворих при консервативному лікуванні переломів щелеп, включає репозицію й фіксацію уламків шелеп назубними фіксуючими пристроями, проведення медикаментозної та місцевої протизапальної терапії. Місцеву терапію виконують з використанням препарату рослинного походження, здатного забезпечувати протизапальний, антисептичний та остеотропний ефект.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 21839 Україна МПК (2006) A 61 C 8/00. Спосіб профілактики та лікування запальних ускладнень тканин пародонту, що виникають у хворих при консервативному лікуванні переломів щелеп / Гаврілов В. О., Силенко Ю. І.; Лузін В. І. [та ін.] ; заявник і патентовласник «Українська медична стоматологічна академія». – № u200609360 ; заявл. 28.08.2006 , опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.