Пристрій для фотореєстрації тестових зразків для визначення жувальної ефективності

Анотація

У рамках даної технології розроблено портативний пристрій, що здатний із високою точністю збирати, накопичувати та аналізувати одержану інформацію при визначенні показників жувальної ефективності в динаміці ортопедичного лікування, а також має високу економічну рентабельність, простоту і доступність для дослідників.
Within the framework of this technology, a portable device has been developed that is able to collect, accumulate and analyze the received information with high accuracy when determining indicators of masticatory efficiency in the dynamics of orthopedic treatment, and also has high economic profitability, simplicity and accessibility for researchers.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реєстраційна картка технології № 0623U000030. Пристрій для фотореєстрації тестових зразків для визначення жувальної ефективності / заяв. Д. М. Король, К. Д. Тончева, Д. Д. Кіндій, В. В. Ярковий, М. М. Малюченко ; власник Полтавський державний медичний університет. – № Держреєстрації НДДКР : 0121U113861. – Дата реєстрації : 06.02.2023.