Терміни-англізми на сторінках медичних журналів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Українські мовознавці та термінологи зауважують часті факти лінгвістичної недбалості в наукових працях медичних фахівців. Трапляються не лише граматичні чи правописні помилки, але й численні терміни-англізми, позичені з російського мововжитку. Така практика ксеноманії суперечить синтезові пуристичного й утилітарного підходів, узвичаєному в українському мовному унормуванні. Як наслідок, замість усталених українських термінів дослідники медичної сфери зловживають термінами-етранжизмами.
The Ukrainian linguists and terminologists are concerned about improper language use in academic writing of the medical specialists. Not only are various grammar and spelling mistakes found in medical journals, but numerous facts of vocabulary and terminology misuse too. In particular, many a terms are borrowed from English via the Russian intermediacy. Such a habit (xenomania-like) is opposite toward the synthesis of puristic and utilitarian approaches viable in the Ukrainian language standardization practice. Thus instead of applying natural Ukrainian terms, the researches in Medicine barbarize in their papers.

Опис

Ключові слова

порушення лексичної норми, медична термінологія, терміни-англізми, наукова мова медичних фахівців, підходи до мовного унормування, vocabulary misuse, medical terminology, language standardization approach, the English loan terms, academic language of the medical specialists

Бібліографічний опис

Каруник К. Д. Терміни-англізми на сторінках медичних журналів / К. Д. Каруник // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 97–101.