Youtube як платформа для вивчення латинської мови: аналіз закордонного досвіду

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Викладання класичних мов в Україні традиційно спирається на граматично-перекладний метод. Використання вітчизняними освітянами можливостей YouTube є мінімальним. YouTube канали постають платформами для викладання найширшій аудиторії та водночас складовою освітнього процесу, що уможливлює самостійне опанування дисципліною. Закордонні викладачі латинської мови мають багаторічний досвід успішного використання YouTube для викладання латини н
Classical language teaching in Ukraine is traditionally based on grammar-translation method. Ukrainian teachers rarely employ YouTube functions in educational process. YouTube channels provide platform to connect with the broadest audience and at the same time can be used as the part of education which enables independent mastering of the academic discipline. Foreign Latin language teachers have long-term experience of successful usage of YouTube in teaching Latin on all educational levels. The paper is devoted to the analysis of Latin language segment on YouTube.

Опис

Ключові слова

латинська мова, YouTube, інтернет-платформи, жива латина, активна педагогіка, Latin language, Live Latin, internet platforms, active pedagigy

Бібліографічний опис

Литовська О. В. Youtube як платформа для вивчення латинської мови: аналіз закордонного досвіду / О. В. Литовська // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 146–149.