Морфологические элементы, участвующие в ортопедической перестройке прикуса

Ескіз недоступний

Дата

2002

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У результаті морфологічного вивчення рецепторного апарату власне жувального м’яза (m. masseter) людини проведене гістотопографічне дослідження нервово-м’язових веретен і встановлені місця їхньої традиційної локалізації.
As a result of morphological study of the receptor device actually masseters (m. masseter) of a man was carried out gistotopografic research of neuromuscular spindles and the places of their favourite localization are fixed.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Тумакова Е. Б. Морфологические элементы, участвующие в ортопедической перестройке прикуса / Е. Б. Тумакова // Український стоматологічний альманах. – 2002. – № 6. – С. 44–45.