Футбол: від початківця до професіонала

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "СІМОН"

Анотація

Навчальний посібник спрямований на вдосконалення у студентів теоретичних знань з методики гри у футбол. в посібнику міститься матеріал, який включає в себе задачі та засоби тренування, описуються методи навчання. Також є короткий словник термінології з футболу, зразкові комплекси вправ для навчання основних техніко-тактичних елементів та розвитку фізичних якостей в футболі. Навчальний посібник буде корисним для студентів закладів вищої освіти, викладачам фізичного виховання, тренерам-викладачам та спортсменам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Опис

Ключові слова

футбол, тренування, методи навчання

Бібліографічний опис

Петришин О. В. Футбол: від початківця до професіонала : навч. посіб. [для студентів закладів вищої освіти] / О. В. Петришин, Є. Ю. Шаповал ; МОЗ України, УМСА, Каф. фіз. виховання та здоров'я, фіз. реабілітації, спорт. медицини. – Полтава : Сімон, 2019. – 117 с.