Менеджмент підготовки лікаря загальної практики

Анотація

Проаналізовано різні форми і методи підготовки лікаря загальної практики в інтернатурі на кафедрі сімейної медицини і терапії. Поряд із традиційними методами оволодівання практичними навичками і методиками розглянуто різні форми інтерактивних методів, зокрема симуляційні технології.
The different forms and methods o f training the general practitioner in internship at the Department of Family Medicine and Therapy were analyzed. The various forms of interactive methods were considered, including simulation technologies along with traditional methods of practical skills and techniques mastering.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Менеджмент підготовки лікаря загальної практики / В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура [та ін.] // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 82–84.