Застосування амідів 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як засобів з антидепресивною дією

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Реферат: Застосування похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти загальної формули: N H O OH O RH NC C , де R представляє радикал формули або C C C COOH H2 H2 H2 , або C C C COOC2H5 H2 H2 H2 , як засобів з антидепресивною дією.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель № 79866, України, МПК А 61К 31/195, А 61Р 25/24. Застосування амідів 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти як засобів з антидепресивною дією / В. В. Болотов, С. В. Колісник, Р. В. Луценко, Т. О. Дев’яткіна, А. Г. Сидоренко ; заяв. і патентовласник Національний фармацевтиний Університет. − № u 201209136 ; заявл. 25.07.2012 ; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9.