До актуальних питань медичної реабілітації в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

В останні роки в Україні склалася критична ситуація з низкою медичних спеціальностей, що в першу чергу стосуються медичної реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, мануальної терапії, рефлексотерапії, відновлювальної медицини. На виклик відповіли заклади вищої та передвищої освіти та запропонували ряд освітньо-професійних програм, які мають на меті забезпечити спеціальними та фаховими компетенціями здобувачів освіти. Також, підготовка фахівців відбувається за рахунок участі у міжнародних проектах. Таким чином, система реабілітації в Україні побудована із врахуванням ратифікованої Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Проблема реабілітації загострюються під час війни. В Україні є якісні та кількісні кадрові проблеми, але проблеми вирішуються за рахунок впровадження нових освітньо-професійних програм.

Опис

Ключові слова

медична реабілітація, підготовка фахівців

Бібліографічний опис

До актуальних питань медичної реабілітації в Україні / І. В. Бєлікова, І. А. Голованова, Н. О. Ляхова, М. В. Хорош // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 68–72.