Досвід інтеграції наукових досліджень в освітній процес у програмі підготовки бакалаврів освіти в університеті м. Йорк як засіб оптимізації навчання академічного англійського мовлення в українській вищій школі

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Стаття присвячена аналізові практики інтеграції актуальних наукових досліджень в освітній процес, здійснюваної кафедрою освіти Універститету м. Йорк для підготовки бакалаврів освіти як потенційної форми оптимізації навчання академічного англійського мовлення в українських закладах вищої освіти. Детально розглянуто модуль «Нові напрямки досліджень в освіті», завдяки вивченню якого британські та іноземні студенти розвивають навички усного і писемного академічного англійського мовлення водночас вдосконалюючи когнітивні навички аналізу, порівняння, синтезу наукової інформації. Описано мету, специфіку і структуру модуля. Розглянуто конкретний приклад одного із занять, проведеного в рамках модуля у жовтні 2022 року. Окреслено напрямки можливого використання досвіду реалізації модуля «Нові напрямки досліджень в освіті» в Університеті м. Йорк для запровадження таких форм роботи, які сприятимуть оптимізації навчання академічного англійського мовлення у закладах вищої освіти України.
The paper discusses the possibilities of enhancing teaching Academic English in Ukrainian higher educational establishments through learning from the practice of integrating findings of the cutting-edge research into the educational process at the Department of Education, the University of York. To this end, the module “New Directions in Educational Research” offered by the Department of Education to the undergraduate students is scrutinised. The module enables both home and international students at the University of York to develop their Academic English skills and improve their cognitive skills of analysing, comparing and synthesising information. The paper describes the aim, peculiarities, and structure of the module. It provides an outline of one of the classes held within the module in October 2022 and suggests possible forms of transferring the activities done withing the module to teaching Academic English in Ukrainian higher educational establishments in order to make learning more efficient.

Опис

Ключові слова

іншомовне академічне мовлення, вища освіта, інтеграція науки і освіти, навчальний модуль, актуальні дослідження, academic language, higher education, university module, integration of research and education, cutting-edge research

Бібліографічний опис

Луньова Т. В. Досвід інтеграції наукових досліджень в освітній процес у програмі підготовки бакалаврів освіти в університеті м. Йорк як засіб оптимізації навчання академічного англійського мовлення в українській вищій школі / Т. В. Луньова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 151–154.