Індикаторна роль зоопланктону в діагностиці техногенного забруднення

Ескіз недоступний

Дата

2005-03-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Анотація

Водойми Дніпровського басейну з розвитком на них промисловості десятиліттями зазнають комплексного антропогенного впливу. Вода більшості водних об'єктів України класифікується як забруднена і брудна. Будь-яка водна екосистема, що знаходиться у рівновазі з факторами зовнішнього середовища, має складну систему біологічних зв'язків, які порушуються під дією антропогенного впливу.

Опис

Ключові слова

водна екосистема, антропогенне навантаження, гідробіонти, техногенне забруднення

Бібліографічний опис

Островерха І. В. Індикаторна роль зоопланктону в діагностиці техногенного забруднення / І. В. Островерха, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи формування студентських колективів та екологічне виховання студентів», (м. Полтава, 16 березня 2005 р.). – Полтава, 2005. – С. 34.