Artificial intelligence for learning english

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Дослідження присвячено використанню штучного інтелекту в процесі вивчення іноземних мов, зокрема англійської. Автори наголошують на необхідності застосування засобів машинного навчання, оскільки це значною мірою сприяє досягненню очікуваних результатів навчання. У роботі подана коротка характеристика кількох із численних програм для вивчення мови на основі штучного інтелекту, які допомагають в оволодінні навичками вимови, граматики, словникового запасу та інших лінгвістичних аспектів. Серед них, зокрема, такі додатки як Lingvist, Duolingo, Quizlet і загально відомі інструменти Google, а саме Google Docs, Google Assistant, Google Maps. У статті обґрунтовано переваги застосування інструментів штучного інтелекту як для викладачів, так і для студентів. Серед основних, варто звернути увагу на адаптацію до потреб студента; персоналізоване навчання; миттєвий зворотній зв'язок; відсутність страху зазнати невдачі; переосмислення ролі викладача; більш глибоке залучення до процесу навчання. Незважаючи на очевидні переваги, штучний інтелект не здатний повністю замінити викладача, а може лише надати додаткові можливості на шляху до мети. Коли штучний інтелект і навчання поєднані, освітній процес досягає нового рівня
languages, particularly English. The authors stress of the necessity to apply tools of machine learning as they greatly contribute to achievement of the expected results of the learning process. The work describes some of the numerous artificial intelligence-powered language learning apps which assist learners in mastering skills of pronunciation, grammar, vocabulary and other linguistic aspects. Among them, one should name Lingvist, Duolingo, Quizlet, and common Google applications such as Google Docs, Google Assistant, Google Maps. The article gives substantiation of the reasons to apply artificial intelligence by identifying benefits both learners and teachers get from such tools. The main advantages are: adaptation to student needs; personalized education; providing instant feedback; no fear of failing; a redefined role for teachers; deeper involvement in the learning process. In spite of the obvious benefits, artificial intelligence is not able to totally substitute teachers, but can only supply additional opportunities on the way to the learning goal. Once artificial intelligence and education combine, the learning experience for students as well as teachers will reach a new level

Опис

Ключові слова

штучний інтелект, інструменти на основі штучного інтелекту, персоніфікація, зворотний зв’язок, машинне навчання, artificial intelligence, artificial intelligence-powered tools, personification, feedback, machine learning, benefits

Бібліографічний опис

Opyr M. Artificial intelligence for learning english / M. Opyr, S. Dobrovolska, S. Panchyshyn // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 181–184.