Організація практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах кредитно-модульної системи навчання

Анотація

Отже, використання нових форм і методів практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії сприяє творчій самореалізації особистості майбутніх лікарів, глибшому засвоєнню матеріалу кращому опануванню практичними навичками, якіснішій професійній підготовці молодих медиків.

Опис

Ключові слова

оперативна хірургія, топографічна анатомія, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Організація практичної підготовки студентів з оперативної хірургії та топографічної анатомії в умовах кредитно-модульної системи навчання / О. М. Проніна, М. М. Коптев, С. І. Данильченко, А. М. Білич, О. Ю. Половик // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – Ч. 1.– С. 321–323.