Інструменти формувального оцінювання під час підготовки майбутніх лікарів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Стаття присвячена аналізу онлайн-інструменту для здійснення формувального оцінювання «Bamboozle». Визначено, що формувальне оцінювання є ефективним засобом зворотнього зв’язку. Увагу акцентовано на важливості реалізації компетентнісного підходу під час проведення занять. Проаналізовано типи оцінювання (за Л. Еарл). Проведено огляд функціональних можливостей платформи «Bamboozle» для ефективного використання в навчальному процесі.
The article is devoted to the analysis of online-instrument “Bamboozle” for formative assessment. It was determined that formative assessment is an effective means of feedback. Attention is focused on the importance of implementing a competency approach during classes. The article provides the analysis of the types of assessment (by Earl L.). An overview of the functionality of the "Bamboozle" platform for effective use in the educational process was conducted.

Опис

Ключові слова

компетентнісний підхід, студентоцентроване навчання, формувальне оцінювання, competence-based approach, student-centered learning, formative assessment

Бібліографічний опис

Дерев’янченко Н. В. Інструменти формувального оцінювання під час підготовки майбутніх лікарів / Н. В. Дерев’янченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 60–63.