Внесок кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії у розвиток анатомічної науки

Ескіз недоступний

Дата

2019-05-31

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Таким чином, за весь період існування кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії УМСА, її співробітники активно працювали для успішного розвитку як оперативної хірургії, так і анатомічної науки, про що свідчать їхні вагомі здобутки.

Опис

Ключові слова

клінічна анатомія та оперативна хірургія, УМСА, анатомічна наука

Бібліографічний опис

Внесок кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної стоматологічної академії у розвиток анатомічної науки / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова, А. М. Білич, В. Л. Філатова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVI Каришинські читання), м. Полтава, 30–31 травня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 82–83.