Організація якісного викладання дисциплін під час дистанційного навчання за освітньо-професійною програмою фармація

Ескіз недоступний

Дата

2021-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київський медичний науковий центр

Анотація

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Якісне викладання дисциплін в умовах дистанційного навчання стало одним із викликів сьогодення для педагогічного колективу коледжу. Основне завдання, яке стоїть перед закладом освіти – це провадження освітньої діяльності на високому рівні, з метою здобуття здобувачами освіти фахової передвищої освіти загальних та фахових компетентностей за обраною освітньо-професійною програмою.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Куценко Н. П. Організація якісного викладання дисциплін під час дистанційного навчання за освітньо-професійною програмою фармація / Н. П. Куценко, А. М. Герасименко // Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3–4 грудня 2021 р . – Київ, 2021. – С. 54–58.