Спосіб комбінованого відновлення деструкції кісткових тканин альвеолярного відростка

Ескіз недоступний

Дата

2011-12-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український інститут інтелектуальної власності (укрпатент)

Анотація

Спосіб комбінованого відновлення деструкції кісткових тканин альвеолярного відростка, що включає закриття перфорації пломбувальними матеріалами та хірургічне втручання з застосуванням остеотропних препаратів, який відрізняється тим, що для закриття перфорації використовується матеріал Триоксидент з препаратом кальцію.

Опис

Ключові слова

патент, деструкція, кісткова тканина, альвеолярний відросток

Бібліографічний опис

Пат. 65376 Україна, МПК (2011.01) A61B 17/00. Спосіб комбінованого відновлення деструкції кісткових тканин альвеолярного відростка / Скрипнікова Т. П., Богашова Л. Я., Хміль Т. А., Казакова К. С., Білоус С. В. ; заявники та патентовласники : Скрипнікова Т. П., Богашова Л. Я., Хміль Т. А., Казакова К. С., Білоус С. В. – № u 201103673 ; заявл. 28.03.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.