Участь у молодіжній громадській організації як засіб формування громадянської компетентності: історіографічний контекст

Ескіз недоступний

Дата

2022-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Reykjavik , Iceland

Анотація

У статті виокремлено квінтесенцію поглядів дослідників на проблему визначення поняття «громадянська компетентність». Розглядаються основні механізми формування громадянської компетентності студентів у процесі діяльності молодіжних громадських організацій, а також визначені основні напрямки та принципи їх діяльності. Проаналізовано проектну діяльність студентів у громадських об’єднаннях, орієнтовану на налагодження взаємовідносин студентського колективу з суспільними інституціями.
The article highlights the quintessence of researchers' views on the problem of defining the concept of "civic competence". The main mechanisms of the formation of civic competence of students in the process of activity of youth public organizations are considered, as well as the main directions and principles of their activity are determined. The project activity of students in public associations, aimed at establishing relations between the student body and public institutions, was analyzed.

Опис

Ключові слова

громадянська компетентність, молодіжна громадська організація, самоуправління, соціальний проект, civic competence, youth public organization, self-management, social project

Бібліографічний опис

Прокопенко В. В. Участь у молодіжній громадській організації як засіб формування громадянської компетентності: історіографічний контекст. / В. В. Прокопенко // Recent Advances In Science : Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (October 6–7, 2022, Reykjavik, Iceland). – Reykjavik, 2022. – С. 26–31.