Особливості викладання німецької мови як другої рідної для українців в умовах вимушеної еміграції

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Метою статті є вивчення викладання німецької мови у школах ФРН для воєнних біженців з України, заради їхньої мовної та психологічної інтеграції в німецьке суспільство та створення передумов отримання ними повної середньої та вищої освіти у ФРН.
The purpose of the article is to study the teaching of the German language in German schools for war refugees from Ukraine, for the sake of their linguistic and psychological integration into German society and the forming of prerequisites for their full secondary and higher education in Germany.

Опис

Ключові слова

німецька мова, Німеччина, мовна та психологічна інтеграція, вища освіта, середня освіта, друга рідна мова, CLIL, German language, Germany,, linguistic and psychological integration, secondary education, higher education, second mother tongue

Бібліографічний опис

Муха О. С. Особливості викладання німецької мови як другої рідної для українців в умовах вимушеної еміграції / О. С. Муха // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 172–175.