Спосіб препарування Гардерової сльозової залози

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Український інститут інтелектуальної власності

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 150955 Україна, МПК (2022.01) A61B 17/00 A61D 1/00. Спосіб препарування Гардерової сльозової залози / Каценко А. Л., Шерстюк О. О., Свінцицька Н. Л., Литовка В. В. ; заявник та патентовласник Полтавський державний медичний університет. – № u 2021 05061 ; заявл. 12.05.2020 ; опубл. 18.05.2022, Бюл. № 20.