Пристрій для замішування пломбувального матеріалу

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний департамент інтелектуальної власності

Анотація

Пристрій для замішування пломбувального матеріалу, що складається з корпусу та розташованих в ньому джерела механічних коливань, джерела електричних коливань, який відрізняється тим, що він додатково оснащений спеціальною насадкою для замішування пломбувального матеріалу, що закріплена в муфті корпуса та зв'язана з джерелом механічних коливань, виконаним на п'єзоелектричному елементі, джерело механічних коливань, в свою чергу, зв'язане з генератором електричних коливань.

Опис

Ключові слова

Пристрій для замішування пломбувального матеріалу

Бібліографічний опис

Пат. № 55156 Україна МПК (2009) А 61 С 5/04. Пристрій для замішування пломбувального матеріалу / Ніколішин А. К., Зайцев А. В., Коваль В. М., Гриценко Ю. Ю. – № u 2010 05574 ; заявл. 07.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.