Комунікативно-компетентнісний потенціал гуманітарних дисциплін як умова професійності фармацевтичних працівників

Анотація

Прослідковано вплив гуманітрних дисциплін на формування у здобувачів фармацевтичної освіти навичок комунікації, професійного спілкування та фармацевтичної опіки у взаємодії із відвідувачами аптечного закладу. Проаналізовно значення, яке відіграє спілкування у професійній діяльності фармацевтичних фахівців, вплив процесу "активного слухання" та емпатії на їхню взаємодію з клієнтами та колегами, а також сформульовано поняття комунікативної компетентності, як основного засобу міжособистісної взаємодії у фармацевтичній галузі. Доведено необхідність гуманітарізації професійної підготовки майбутніх фармацевтичних працівників. Визначені основні причини виникнення конфліктних ситуацій в аптеці та шляхи їхнього вирішення через призму комунікативно-компетентного підходу у професійній діяльності фармацевта
This article reveals the impact of humanitarian disciplines on the communication skills’ development, professional communication and pharmaceutical care in interaction with pharmacy visitors in pharmaceutical education students as key aspects necessary for mastering communicative competences. It analyzes in detail the role that communication plays in the professional activity of pharmaceutical specialists, the main components and stages of professional communication of future pharmaceutical staff with visitors and colleagues, the basic skills that a pharmacist needs for successful communication and factors of positive influence on the interlocutor. Іn addition, the article substantiates the main psychological mechanisms of understanding in the process of business communication of future specialists in the pharmaceutical industry, such as empathy, reflection and identification, and outlines ways to master them. A rather important aspect of work is the problem of establishing psychological contact in the professional activity of pharmaceutical staff. It outlines the main psychological features in the pharmacist’s interaction with clients and medical staff through the prism of general ethical principles and rules of business and interpersonal communication in the pharmaceutical industry. The key aspect of the article in this context is the moral and ethical rules of interpersonal business communication of industry specialists and tips for effective communication with various types of visitors to pharmacy establishments.

Опис

Ключові слова

комунакативна компетентність, професійне спілкування, фармацевтична опіка, емпатія, рефлексія, гуманітаризація, фармацевтична етика

Бібліографічний опис

Прокопенко В. Комунікативно-компетентнісний потенціал гуманітарних дисциплін як умова професійності фармацевтичних працівників / В. Прокопенко, В. Дубініна, Н. Зінченко // Імідж сучасного педагога. – 2022. – № 6 (207). – С. 49–52.