Оцінка електролітних показників у жінок при екстракорпоральному заплідненні

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Лецин Д. В. Оцінка електролітних показників у жінок при екстракорпоральному заплідненні : матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. з міжнар. участю «УМСА – століття інноваційних напрямків та наукових досягнень (до 100-річчя заснування УМСА)», (м. Полтава, 8 жовтня 2021 р.) / Д. В. Лецин // Проблеми екології та медицини. – 2021. – Т. 25, № 3–4, (дод.). – С. 36–37.