Вплив поліпептидних препаратів на процеси загоєння кісткової рани в експерименті

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

В роботі представлені результати морфологічних досліджень тканин пародонта щурів із модельованим дефектом кістки при різних методах лікування. Доведено, що використання поліпептидних препаратів позитивно впливає на якість та терміни заживлення. Отримані результати підтверджують доцільність застосування поліпептидних препаратів в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
The paper represents the results of morphological studies of rats’ parodontal tissues with bone defect modelled under the various ways of treatment. It has been proved that the use of polypeptide preparations has a positive effect on the quality and terms of the wound repair. Results obtained have confirmed the appropriateness of polypeptide preparation apply in the complex treatment of generalised parodontitis.

Опис

Ключові слова

генералізваний пародонтит, поліпептидні препарати, тималін, вермілат, generalised parodontitis, vermilat, polypeptide preparations, tymalin

Бібліографічний опис

Бусло А. М. Вплив поліпептидних препаратів на процеси загоєння кісткової рани в експерименті / А. М. Бусло // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2006. – Т. 6, вип. 3 (115). – С. 14–17.