Дитяча хірургічна стоматологія: методи контролю знань студентів на сучасному етапі

Ескіз недоступний

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

В статті наведено дані про ефективність сучасного комплексного підходу до оцінки знань студентів на кафедрі дитячої хірургічної стоматології УМСА. Особлива увага приділена перспективам використання учбово-дослідної роботи, комп’ютерного контролю, ситуаційних задач і практичних навичок.В статье приведены данные об эффективности современного комплексного подхода в оценке знаний студентов на кафедре детской хирургической стоматологии УМСА. Особое внимание отведено перспективам использования учебно-исследовательской работы, компьютерного контроля, ситуационных задач, тестовых заданий и практических навыков.The article describes the data by efficiency of modern complex method for examination students at the Chair of Child surgical dentistry UMSA. Special attention devoted to perspectives of studying investigation work using, computer control, situative excersizes, tests and practical abilities.

Опис

Ключові слова

комп’ютерний контроль, тестові завдання, комплексний підхід, учбово-дослідна робота, комплексный подход, тестовые задания, компьютерный контроль, учебно-исследовательская работа студентов, studying investigation students work, tests, complex method, computer control

Бібліографічний опис

Гуржій О. В. Дитяча хірургічна стоматологія: методи контролю знань студентів на сучасному етапі / О. В. Гуржій, С. О. Білоконь // Український стоматологічний альманах. – 2005. – № 6. – С. 61–63.