Спосіб виготовлення препарату великого чепця білих щурів для вивчення ангіоархітектоніки молочних плям

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Спосіб виготовлення препарату великого чепця білих щурів для вивчення ангіоархітектоніки молочних плям, що включає використання гематоксиліну на етапі фарбування зразка великого чепця для ідентифікації молочних плям, який відрізняється тим, що для дослідження використовують тотальний препарат великого чепця білих щурів, органокомплекс промивають 0,9 % фізіологічним розчином NaCl при температурі 37 °C з подальшим просушенням на фільтрувальному папері, а далі фарбують шляхом занурення в розчин гематоксиліну на 10 хв, промивають 0,9 % фізіологічним розчином протягом 2 хв, просушують на фільтрувальному папері та занурюють в розчин еозину на 5 хв, з подальшим промиванням 0,9 % фізіологічним розчином, висушуванням та розміщенням на предметному склі.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 156018. Україна, МПК (2024.01), A01N 1/00, G01N 33/483 (2006.01), G01N 1/30 (2006.01). Спосіб виготовлення препарату великого чепця білих щурів для вивчення ангіоархітектоніки молочних плям / Гринь В. Г., Максименко О. С., Костиленко Ю. П., Білаш В. П. ; володілець : Полтавський державний медичний університет. – № u 2023 01743 ; заявл. 17.04.2023 ; опубл. 01.05.2024, Бюл. № 18.