Науковий твір "Визначення показників інтенсивності та поширеності ускладненого карієсу у дітей передмістя та м. Полтава"

Ескіз недоступний

Дата

2021-12-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

Анотація

Карієс зубів виникає і неухильно прогресує з раннього дитячого віку, досить швидко призводить до руйнування тимчасових та постійних зубів у дітей. В першу чергу це пов'язано із несприятливою екологічною ситуацією, збільшенням частоти патології вагітності, генетичною схильністю до захворюваності карієсом, штучним вигодовуванням, порушенням харчування. Незважаючи на високий рівень розвитку стоматологічних технологій карієс і його ускладнення натепер займають провідне місце в структурі стоматологічної патології у дітей. Це є гострою соціальною і науково-практичною проблемою, яка і визначає актуальність даного дослідження.
Dental caries occurs and steadily progresses from early childhood, quite quickly leads to the destruction of temporary and permanent teeth children First of all, this is due to the unfavorable environmental situation, an increase in the frequency of pregnancy pathology, a genetic predisposition to incidence of caries, artificial feeding, disorder food. Despite the high level of dental development caries technology and its complications currently occupy a leading place in structure of dental pathology in children. This is an acute social and a scientific and practical problem that determines the relevance of this research.

Опис

Ключові слова

карієс, поширеність карієсу, інтенсивність карієсу, профілактика карієсу, молочні зуби, caries, caries prevalence, caries intensity, baby teeth

Бібліографічний опис

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110296. Науковий твір "Визначення показників інтенсивності та поширеності ускладненого карієсу у дітей передмістя та м. Полтава" / О. В. Шешукова, А. С. Мосієнко, Т. В. Поліщук, А. І. Максименко. – Дата реєстрації 14.12.2021 р.