Основи інструментальних методів обстеження кардіологічних хворих в загальнолікарській практиці

Анотація

У посібнику викладені основи іструментальних методів обстеження серцево-судинної патології в загальнолікарській практиці. Для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, а також інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини.

Опис

Ключові слова

інструментальні методи обстеження, кардіологічні хворі, загальнолікарська практика

Бібліографічний опис

Основи інструментальних методів обстеження кардіологічних хворих в загальнолікарській практиці : навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів освіти III–IV рівнів акредитації / В. М. Ждан, Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, Л. М. Шилкіна ; МОЗ України, ЦМК, УМСА, Кафедра сімейної медицини і терапії, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – 219 c.