Інноваційні тенденції у вивчення іноземної мови

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

Отже, використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі сприяє підготовці кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, зацікавлює здобувачів освіти підвищувати свій рівень володіння мовою.

Опис

Ключові слова

інноваційні технології, іноземна мова

Бібліографічний опис

Курило В. Інноваційні тенденції у вивчення іноземної мови / В. Курило ; наук. керівник : О. М. Шевченко // Здобутки молодих науковців : зб. матеріалів Всеукр. студентської інтернет-конф. молодих учених «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ ст.», м. Умань, 18–19 листопада 2021 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т початкової освіти [та ін.] ; [голов. ред. Комар О. А. ; відпов. за вип. зб. Якимчук Б. А. ; редкол. : Кравчук О. В., Грітченко Т. Я., Лоюк О. В. [та ін.]. Умань, 2021. – С. 135–137.