Професійна підготовка майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарного підходу

Ескіз недоступний

Дата

2022-10-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний медичний університет

Анотація

Відповідно до вищесказаного, лише інтегрований, послідовний, систематичний, міждисциплінарний підхід до вивчення дисциплін медико-біологічного профілю сприяє зростанню мотивації до навчальної діяльності та формує особистість, здатну до професійного зростання. Системний міждисциплінарний метод навчання дозволяє підготувати лікаря з якісно новим рівнем мислення, що дозволяє оцінити стан хворого організму, інтегруючи результати даних: анатомічних, фізіологічних, клінічних

Опис

Ключові слова

професійна підготовка, майбутні лікарі, міждисциплінарний підхід

Бібліографічний опис

Білаш С. М. Професійна підготовка майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарного підходу / С. М. Білаш, Б. С. Кононов, М. М. Кобеняк // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект : матеріали Міжнар. студентської міждисциплінарної наук.-практ. internet-конф. до Всесвітнього дня анатомії, (14 жовтня 2022 р., м. Харків). – Харків, 2022. – С. 129–131.