Спосіб ідентифікації молочних плям великого чепця

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель № UA 154803. Спосіб ідентифікації молочних плям великого чепця / Гринь В. Г., Максименко О. С., Лічман Д. В. ; заявник і патентовласник Полтавський державний медичний університет. – u 2023 01766 ; заявл. 17.04.2023 ; опубл. 20.12.2023, Бюл. № 51.