Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами

Ескіз недоступний

Дата

2014-03-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами включає комплекс заходів, направлених на доклінічне усунення факторів ризику розвитку захворювання, оцінку гігієнічного стану порожнини рота, вимірювання рН ротової рідини, оцінку інтенсивності електрохімічних процесів у порожнині рота перед фіксацією протезів. Фіксацію коронок металокерамічних конструкцій здійснюють на полікарбоксилатний цемент з суворим дотриманням правил фіксування протеза відповідно до протоколу протезування. Додатково виконують оцінку інтенсивності електрохімічних процесів у порожнині рота після фіксації протезів.

Опис

Ключові слова

патент, профілактика, гальваноз, металокерамічний протез

Бібліографічний опис

Пат. 88175 МПК A61B 5/05 A61C 13/00. Спосіб профілактики гальванозу при протезуванні металокерамічними протезами / Перепелова Т. В., Силенко Ю. І., Хребор М. В., Міщенко С. В. ; заявник і патентовласник Перепелова Т. В., Силенко Ю. І., Хребор М. В., Міщенко С. В. – № u 2013 07408 ; заявл. 11.06.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.