Важливість студентоцентрованого підходу у вищій медичній освіті

Ескіз недоступний

Дата

2018-05-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Важливість студентоцентрованого підходу у вищій медичній освіті / О. Б. Тумакова, В. М. Новіков, Л. Б. Єрис, Г. М. Кузь, Н. О. Рябушко // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11 травня 2018 р. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 146.