Використання графів логічної структури при підготовці студентами теми «Лістерії. Лабораторна діагностика»

Анотація

Для кращого розуміння та поліпшення сприйняття відповідної теми з мікробіології пропонуємо для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів використовувати графи логічної структури лабораторної діагностики з включенням до них сучасних методів лабораторної діагностики. Для лучшего понимания и улучшения восприятия соответствующей темы по микробиологии предлагаем для подготовки студентов высших медицинских учебных заведений использовать графы логической структуры лабораторной диагностики с включением в них современных методов лабораторной диагностики. We propose the students in higher educational institutions to use the flow charts of the laboratory diagnosis which includes modern methods of the laboratory diagnosis in order to have a better idea and absorb the knowledge on the topics in microbiology.

Опис

Ключові слова

граф логічної структури, студенти, лістерії, методи діагностики, графы логической структуры, студенты, листерии, методы диагностики, flow charts, students, Listeria, diagnostic methods

Бібліографічний опис

Боєва С. С. Використання графів логічної структури при підготовці студентами теми «Лістерії. Лабораторна діагностика» / С. С. Боєва, М. М. Ананьєва, О. А. Слюсарев // Український журнал хірургії. – 2017. – № 2(33). – С. 71–73.