Анализъ мочи

Ескіз недоступний

Дата

1913

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Печатня А. И. Снегиревой

Анотація

Опис

Ключові слова

раритетні видання

Бібліографічний опис

Анализъ мочи = Анализ мочи : руководство при практическихъ занятіях въ лабораторіи. Съ 5 таблицами рисунковъ / сост. Вл. Гулевичъ, орд. профессор Моск. Унив. – Изданіе четвертое, измененное и доп. – М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1913. –236 с. : вкл. л.