Формування дослідницьких компетенцій у студентів медичного закладу вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Висока професійна компетентність майбутнього лікаря передбачає глибокі знання предметів. Перш за все необхідно навчити студентів і молодих фахівців самостійно чітко формулювати завдання й цілі. Організацію науково-дослідницької роботи зі студентами й учнями кафедр можна ототожнювати з компетентним підходом у освіті.
The high professional competence of the future doctor requires a deep knowledge of the subjects. First of all, it is necessary to educate students and young professionals to clearly define the tasks and goals. Organization of research work with students can be equated with a competent approach in education.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Скікевич М. Г. Формування дослідницьких компетенцій у студентів медичного закладу вищої освіти / М. Г. Скікевич, Л. І. Волошина // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 191–192.