Особливості ресурсу соціальної адаптації у доглядачів за пацієнтами з деменцією

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Згідно результатів отриманих під час дослідження констатовано, що ступінь нейропсихіатричних порушень у пацієнтів з деменцією має суттєвий вплив на рівень соціальної адаптації їх доглядачів. Встановлено, що у доглядачів із низьким рівнем показника психічної напруженості рідше відмічалися прояви соціальної дезадаптації (p<0,001). Отримані результати можуть слугувати підставою для розробки та удосконалення програм психологічної корекції для членів сімей, де проживає хворий на деменцію.

Опис

Ключові слова

деменція, соціальна адаптація, доглядачі

Бібліографічний опис

Животовська Л. В. Особливості ресурсу соціальної адаптації у доглядачів за пацієнтами з деменцією / Л. В. Животовська, О. В. Орлова, Л. А. Боднар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 18–20.