Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією

dc.contributor.authorКрутікова, Елла Іванівна
dc.date.accessioned2023-12-14T07:40:56Z
dc.date.available2023-12-14T07:40:56Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractКрутікова Е. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14. 01. 01 – акушерство і гінекологія. – Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2004. Дисертація присвячена розробці комплексу поетапних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діагностики та лікування ендоцервікозу. Діагностика включала традиційні клініко-морфолоігчні дослідження шийки матки, і, додатково, ідентифікацію онкогенних типів вірусу папіломи людини та імуногістохімічне дослідження цервікобіоптатів для визначення маркерів цитоонкотрансформації та локального клітинного імунітету. Для комплексного лікування використовувались сучасні імуномодулятори: неовір, протефлазід, віферон. На глибокому структурному рівні доведено, що ектопія призматичного епітелію являється сприятливим фоном для папіломавірусної інфекції, на тлі якої ендоцервікоз варто розцінювати як передраковий стан шийки матки із цервікальною інтраепітеліальною неоплазією та місцевим клітинним імунодефіцитом. Комплексна імуномодуляція запобігає уникненню діагностичних помилок, відновленню морфологічної структури шийкового епітелію, особливо в осередках дисплазії, скороченню термінів епітелізації після деструкції патологічного вогнища на 10-12 діб, зниженню рівня ускладнень та рецидивів, в середньому, у 3 рази.uk_UA
dc.description.abstractKrutikova E. I. Clinico-pathogenetic grounding of complex therapy of endocervicosis complicated by papillomaviral infection. – А manuscript. A thesis in search for the degree of Candidate of medical sciences on the specialіty 14. 01. 01. – Obstetrics and Gynecology. National Medical University named after A. A. Bogomolets, Public Health Ministry of Ukraine, Kyiv, 2004. The thesis is dedicated to the working out the complex of staged measures directed on increasing of efficiency of diagnosis and treatment of endocervicosis. The diagnosis included traditional clinic morphological investigations of cervix uteri and additionally, identification oncogenic types of the human papillomavirus and immunohistochemical investigation cervicobioptats for determining the markers of cytooncotransformation and local cellular immunity. For complex treatment there were used modern immunomodulators: Neovir, Proteflazid, Viferon. On the deep structural level it was proved that ectopia prismatic epithelium is a favorable backrground for papillomaviral infection on background of which endocervicosis needs to be evaluated as precancerous condition of cervix of uteri with cervical intraepithelial neoplasia and local cellular immunodeficiency. Complex immunomodulation prevents diagnostic mistakes, renovation morphological structure of epithelium of cervix uteri especially in concentration of dysplasia, shortening the terms of epithelization after destruction of pathogenical focus on 10-12 days, lowering of the level of complications and recurrences in 3 times on average.uk_UA
dc.identifier.citationКрутікова Е. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец.14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / Е. І. Крутікова. – Київ, 2004. – 24 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22460
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиївська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупикаuk_UA
dc.subjectендоцервікозuk_UA
dc.subjectпапіломавірусна інфекціяuk_UA
dc.subjectцервікальна інтраепітеліальна неоплазіяuk_UA
dc.subjectімуномодуляціяuk_UA
dc.subjectлокальний імунітетuk_UA
dc.subjectendocervicosisuk_UA
dc.subjectpapillomaviral infectionuk_UA
dc.subjectcervical intraepithelial neoplasiauk_UA
dc.subjectimmunomodulationuk_UA
dc.subjectlocal immunityuk_UA
dc.subject.udc618. 146-002.446:615.37uk_UA
dc.titleКлініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцієюuk_UA
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Krutikova_avtoreferat_2004.pdf
Розмір:
961.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.3 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: