Навчально-методичні видання. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Practical course of English for the students of dentistry faculty
  (Центральний методичний кабінет по вищій медичній освіті, 1998) Шиленко, Роман Васильович; Мухіна, Валентина Василівна; Скрипникова, Таїсія Петрівна
  Підручник є оригінальним виданням, яке стане дієвою підмогою у поглибленому вивчені англійської мови для студентів, магістрів та аспірантів стоматологічних факультетів, які бажають опанувати англійську мову необхідну для сучасного лікаря-стоматолога. Підручник розрахований на практичні заняття та самостійну роботу з програмними та оригінальними текстами, загальним та термологічним словниками, вправами та додатковим матеріалом.
 • Документ
  Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine»
  (AUS Medicine Publishing, 2020) Bieliaieva, O. M.; Hordiienko, O. V.; Lysanets, Yu. V.; Znamenska, I. V.; Slipchenko, L. B.; Havrylieva, K. H.; Sherstiuk, N. O.; Nerush, A. V.; Бєляєва, Олена Миколаївна; Гордієнко, О. В.; Лисанець, Юлія Валеріївна; Знаменська, Іванна Владиславівна; Сліпченко, Лариса Борисівна; Гаврильєва, Ксеня Григорівна; Шерстюк, Наталія Олександрівна; Неруш, А. В.
  Посібник містить матеріали для аудиторної та позааудиторної підготовки до складання іспиту з англійської мови професійного спрямування, що є складовою першого етапу ЄДКІ для здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров’я": граматичний довідник, в якому систематизовано поширені в буклетах бази «Крок 1. Медицина» синтаксичні конструкції; тренувальні й контрольні лексико-граматичні вправи, призначені для вдосконалення відповідних навичок на мовному матеріалі, наявному у буклетах «Крок 1»; тестові завдання; відповіді до вправ; ключі до тестів; короткий англо-український словник; 6 додатків. Для здобувачів вищої медичної освіти на другому (магістерському) рівні й викладачів ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія».
 • Документ
  Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology»
  (AUS Medicine Publishing, 2020) Bieliaieva, O. M.; Lysanets, Yu. V.; Kostenko, V. G.; Efendiieva, S. M.; Tanko, N. Hr.; Pryima, L. Yu.; Tregub, S. Ye.; Myroshnychenko, O. A.; Бєляєва, Олена Миколаївна; Лисанець, Юлія Валеріївна; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Ефендієва, Світлана Миколаївна; Танько, Наталія Григорівна; Прийма, Лада Юріївна
  Посібник містить матеріалидля аудиторної та позааудиторної підготовки до складання іспиту з англійської мови професійного спрямування, що є складовою першого етапу ЄДКІ для здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 "Охорона здоров’я": граматичний довідник, в якому систематизовано поширені в буклетах бази "Крок 1. Стоматологія" синтаксичні конструкції; тренувальні й контрольні лексико-граматичні вправи, призначені для вдосконалення відповідних навичок на мовному матеріалі, наявному у буклетах "Крок 1"; тестові завдання; ключі до тестів; короткий англо-український словник; 6 додатків. Для здобувачів вищої медичної освіти на другому (магістерському) рівні й викладачів ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 221 "Стоматологія".
 • Документ
  Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія
  (1999) Краковецька, Галина Олексіївна; Бобирьов, Віктор Миколайович; Бєляєва, Олена Миколаївна
  Підручник створено згідно з програмою з латинської мови та основ медичної термінології для медичних вузів. Паралельно з граматичним матеріалом передбачено активне оволодіння студентами лексикою анатомічного, фармацевтичного та клінічного профілю. Основи рецептури та клінічна термінологія, зважаючи на їх важливість у процесі становлення лікаря, викладено окремими розділами. Значна кількість вправ та їх різноплановість дозволить надати належної уваги самостійній праці на заняттях та в позаурочний час. Автори вважають за доцільне внести розроблений ними і апробований розділ "Терміни-омофони". Велика увага надається виробленню орфографічних навичок. Подано деякі культурологічні аспекти, словниковий матеріал, таблиці, схеми, ілюстрації. Для студентів вищих медичних закладів освіти III—IV рівнів акредитації.
 • Документ
  English for dental specialists
  (2012) Демченко, Наталія Михайлівна; Демченко, Наталья Михайловна; Demchenko, N. M.; Романко, Ірина Григорівна; Романко, Ирина Григорьевна; Romanko, I. G.
 • Документ
  Англійська мова для фахівців у галузі медицини
  (2010) Пісоцька, Олена Олександрівна; Песоцкая, Елена Александровна; Pisotska, O. O.; Знаменська, Іванна Владиславівна; Знаменская, Иванна Владиславовна; Znamenska, I. V.; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Костенко, Виктория Геннадиевна; Kostenko, V. G.
  Основна мета підручника – систематизувати та поглибити знання студентів вищих медичних закладів з фонетики, словотворення, граматики та лексики англійської мови та розвинути навички читання та перекладу літератури за фахом, а також сприяти можливості усного мовлення за фаховими темами. Підручник розрахований для студентів, магістрів та аспірантів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівня акредитації. Може бути використаним для проведення практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  English for dental health care professionals
  (2012) Romanko, I. H.; Романко, Ірина Григорівна; Романко, Ирина Григорьевна; Demchenko, N. M.; Демченко, Наталія Михайлівна; Демченко, Наталья Михайловна
  Навчальний посібник розраховано на студентів стоматологічного факультету при вивченні англійської мови у вищих медичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник побудовано відповідно до вимог навчальної програми. Тексти супроводжуються системою тренувальних вправ на вироблення та закріплення навичок мовлення, наводяться діалоги. У граматичному довіднику наведено основні відомості про граматичний матеріал у вигляді таблиць, який треба опанувати студентам.
 • Документ
  Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Частина І) : підручник
  (2010) Знаменська, Іванна Владиславівна; Знаменская, Иванна Владиславовна; Znamenska, I. V.; Пісоцька, Олена Олександрівна; Песоцкая, Елена Александровна; Pisotska, O. O.; Костенко, Вікторія Геннадіївна; Костенко, Виктория Геннадиевна; Kostenko, V. G.
  Знання іноземних мов є важливою передумовою для налагодження особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовними та культурними традиціями, зміни освітніх концепцій, перехід від традиційних форм навчання до пошуку нових, ефективніших вимагають суттєвих змін у підході до викладання іноземних мов в вищій школі, особливо в умовах кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. З урахуванням оновлених цілей, методів та освітніх технологій навчання іноземним мовам на основі програми з англійської мови для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації створений підручник з англійської мови “English for Medical Specialists”. Його мета – сприяти розвиткові та поглибленню базових навичок фахового спілкування, що передбачає оволодіння відповідними фонетичними, лексичними, граматичними та стилістичними засобами. При цьому автори намагалися сприяти засвоєнню лінгвістичного компоненту мови у нерозривному поєднанні з соціокультурним компонентом та прагматичною ефективністю. Підручник складається з двох частин – для студентів першого та другого року навчання. Перша частина містить 2 розділи, що включають 38 уроки, друга частина – 3 розділи, тобто 27 уроків (з 39 по 65). Кожну частину доповнює матеріал зі словотворення, граматичний довідник та словник. Підручник включає автентичні чи частково адаптовані тексти фахового спрямування, що належать до наукового, науково-популярного та офіційно-ділового стилів різних жанрів, наприклад, інструкції до вживання ліків, статті з довідників, фрагменти наукових журнальних статей, історії хвороб. Усі тексти містять слова та граматичні конструкції високочастотного вжитку, а також терміни вузьких тематичних сфер. Чимало текстів супроводжується фото, малюнками. Запропонована система вправ спрямована на розвиток різних видів мовленнєвої діяльності та містить завдання різного ступеня складності.