Вісник проблем біології і медицини, Випуск 1, Том 2 (149)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Обґрунтування робочого часу психолога при реабілітації учасників АТО
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Гавловський, Олександр Данилович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Товстяк, Марія Михайлівна; Ошурко, О. І.; Gavlovsky, O. D.; Golovanova, I. A.; Tovstiak, M. M.; Oshurko, O. I.
  Наслідки антитерористичної операції (надалі – АТО) не залишаються безслідними, особливо це стосується тих, хто бере участь у операції. Учасники АТО, які займали активну позицію під час дій, повертаючись додому часом потребують додаткової медичної та психологічної допомоги. У статті аналізуються робота практичного психолога у трьох етапах та методом хронометражу, досліджено час витрачений на проведення кожного із етапів на одного пацієнта. Реабілітаційна робота має декілька складових: медичну, психологічну, соціальну. Всі складові взаємопов’язані та мають забезпечуватись комплексом реабілітаційних заходів. Адже, медична реабілітація, яка спрямована на досягнення психічної, соціальної, економічної, професійної повноцінності людини, переслідує таку ж саме мету як і соціально-психологічна реабілітація – відновлення психічних і фізичних сил організму задля забезпечення соціальної інтеграції індивіда в суспільне середовище.
 • Документ
  Модернізація методики викладання дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» іноземним студентам
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Каськова, Людмила Федорівна; Ващенко, Ірина Юріївна; Хміль, Олена Всеволодівна; Андріянова, Ольга Юріївна; Янко, Наталія Валентинівна; Kaskova, L. F.; Vashchenko, I. Yu.; Khmil, O. V.; Andrianova, O. Yu.; Yanko, N. V.
  Наведено дані про застосування інноваційних методик для аудиторного та позаудиторного викладання дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія», використаних у роботі зі студентами-іноземцями. Методика портфоліо носить особистісно-орієнтований характер та надає змогу фіксувати та оцінювати досягнення кожного студента з дисципліни під час навчання, що надає змогу сформувати компетентності у майбутнього фахівця дитячого стоматологічного профілю.
 • Документ
  Генетичне обгрунтування визначення статі. Поняття про зчеплене успадкування
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Передерій, Ніна Олександрівна; Perederii, N. A.
  Матеріал статті присвячений вивченню і розумінню питань пов’язаних з явищами спадковості. Знання специфіки спадкового матеріалу і генетичних процесів на субклітинному рівні, і, зокрема – організації хромосом, їх участі в зберіганні і розподілі інформації необхідні при вивченні генетики людини, життєдіяльності організму людини в нормі та при різних патологічних станах, обумовлених закономірностями зчепленого успадкування: зчеплення генів, генетики статі, зчеплення зі статтю.
 • Документ
  Ендотеліальна дисфункція, як патогенетична основа акушерських ускладнень у вагітних з ожирінням (огляд літератури)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Зелінка-Хобзей, Марта Миколаївна; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Зелинка-Хобзей, Марта Николаевна; Тарасенко, Константин Владимирович; Zelinka-Khobzey, M. M.; Tarasenko, K. V.
  Огляд присвячений одній з актуальніших проблем сьогодення – проявам ендотеліальної дисфункції у вагітних жінок із ожирінням, оскільки частота надлишкової маси тіла у вагітних невпинно зростає та є причиною материнських і перинатальних ускладнень – прееклампсії, невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, внутрішньоутробної затримки розвитку плоду. Метою огляду літератури є встановлення ролі ендотеліальної дисфункції у причині виникнення прееклампсій у вагітних жінок із супутнім ожирінням. Аналіз літературних джерел доводить, пусковим механізмом виникнення даної патології вагітності є пошкодження ендотелію судин у прегравідарному періоді, що провокують такі фактори, як артеріальна гіпертензія, ожиріння, дисліпідемія. Це, в свою чергу, індукує порушення процесів плацентації у вигляді сповільнення першої та другої хвиль інвазії цитотрофобласту. На підставі проведеного аналізу можна вважати, що розробка профілактичних заходів буде знижувати прогресування ендотеліальної дисфункції та попереджувати розвиток прееклампсії у вагітних жінок із ожирінням.
 • Документ
  Профіль маркерів системного запалення та особливості клінічного перебігу постінсультної втоми
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Дельва, Ірина Іванівна; Весніна, Людмила Едуардівна; Мамонтова, Тетяна Василівна; Дельва, Ирина Ивановна; Веснина, Людмила Эдуардовна; Мамонтова, Татьяна Васильевна; Delva, I. I.; Vesnina, L. E.; Mamontova, T. V.
  Постінсультна втома (ПІВ) суттєво ускладнює реабілітаційний процес пацієнтів після інсульту. Метою дослідження стало вивчення закономірності стану маркерів системного запалення, залежно від часу виникнення та особливостей клінічного перебігу ПІВ. ПІВ діагностувалася за допомогою шкали оцінки втоми (FAS). ПІВ та синхронне дослідження рівня маркерів системного запалення проводили у певні часові точки. Визначення рівнів інтерлейкіну (ІЛ)-1β, ІЛ-6 та С-реактивного протеїну (С-РП) в сироватці крові проводили за допомогою імуноферментного аналізу. Отримані результати дозволили зробити висновки: 1) у пацієнтів з ПІВ часові закономірності зниження рівнів С-РП сироватки крові в гострому періоді ГПМК за ішемічним типом синхронізуються з особливостями клінічного перебігу ПІВ; 2) у пацієнтів з ПІВ збільшення рівня ІЛ-1β сироватки крові протягом гострого періоду ГПМК асоціюється з пролонгацією ПІВ протягом відновного періоду захворювання; 3) ПІВ, що вперше виникла у відновному періоді ГПМК за ішемічним типом не асоціюється з підвищенням рівня маркерів системного запалення.
 • Документ
  The holter electrocardiogram monitoring method for evaluating the heart rhythm variability in children with diabetes mellitus of type1
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Fesenko, M. Ye.; Fastovets, M. M.; Pokhylko, V. I.; Ovdiyenko, O. D.; Cherevko, I. G.; Фесенко, Марія Євгенівна; Фастовець, Марина Миколаївна; Похилько, Валерій Іванович; Овдієнко, Олександр Дмитрович; Черевко, Ірина Григорівна; Фесенко, Мария Евгеньевна; Фастовец, Марина Николаевна; Похилько, Валерий Иванович; Овдиенко, Александр Дмитриевич; Черевко, Ирина Григорьевна
  Abstract. Aim. To study the state of vegetative regulation according to the results of heart rate variability in children with type 1 diabetes mellitus during the Holter electrocardiogram monitoring on a daily basis. Object and methods of research. Under supervision were 40 children aged 2.5 to 16 years old, including 20 children with type 1 diabetes (the first − the main group) and 20 children without diabetes (second group) who underwent Holter monitoring of electrocardiogram during being in the Department of Endocrinology of the Children’s Municipal Clinical Hospital in Poltava. Children of both groups, depending on their age, were divided into two subgroups of 10 children in each subgroup: the first subgroup of the main group − children under the age of 10, the second subgroup of the main group − children from 11 to 16 years old. A similar distribution of children was in the second group of children without diabetes. Results. Conducting the Holter monitoring of ECG in children with diabetes showed that two departments of the vegetative nervous system are involved in the formation of violations of vegetative regulation of cardiac rhythm. The data of spectral characteristics of heart rate variability (VLF, LF) testify to the high voltage of vegetative-regulatory mechanisms under the conditions of chronic stress in children with type 1 diabetes. The use of the Holter ECG monitoring contributed to the detection of electrical instability of the myocardium in 55% of children in the primary group with diabetes (25% in each subgroup). The detected increase in dispersion (according to the standard ECG) and the variability (according to the Holter ECG monitoring) of the QT interval in patients with type 1 diabetes in the form of an elongated and slightly elongated compared with the age-sexual norm of the QT interval allows to timely form risk groups for children, which have a risk of developing arrhythmias. Conclusions. Identified risk groups for children at risk of developing arrhythmias, based on the Holter monitoring of ECG, require this survey to be conducted in dynamics.
 • Документ
  Применение зубной пасты содержащей природный минерал для профилактики кариеса и заболеваний тканей пародонта улиц молодого возраста
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Скрипникова, Таисия Петровна; Хавалкина, Людмила Михайловна; Хмиль, Татьяна Андреевна; Удальцова-Гродзинская, Кристина Александровна; Сидельников, А. Э.; Скрипнікова, Таїса Петрівна; Хавалкіна, Людмила Михайлівна; Хміль, Тетяна Андріївна; Удальцова-Гродзинська, Кристина Олександрівна; Сидельников, А. Е.; Skripnikova, T. P.; Khavalkinа, L. M.; Khmil, T. A.; Udaltsova-Grodzinska, K. O.; Sidelnikov, A. E.
  Сучасними дослідженнями доведено, що виникнення захворювань тканин пародонта залежить від кількості пародонтопатогенної мікрофлори, а, відповідно, обсягу зубного нальоту. Наявність зубного нальоту і його обсяг знаходяться в прямій залежності від гігієнічних засобів і маніпуляцій які виконує пацієнт/ людина щодня. Тому, особливу увагу необхідно приділяти засобам гігієни і методикам їх застосування пацієнтами в різних клінічних ситуаціях. На ринку України представлена нова розробка вітчизняного виробника ТОВ «Жардін Косметик» – зубна паста Бішефект. Проведені дослідження з вивчення властивостей зубної пасти Бішефект свідчать про зниження мікробного обсіменіння порожнини рота. Це сприяє зниженню інтенсивності карієсу зубів і запальних процесів в пародонті.
 • Документ
  Вікові відмінності показників карієсу постійних зубів у дітей 6-16 років
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Каськова, Людмила Федорівна; Каськова, Людмила Фёдоровна; Kaskova, L. F.; Попик, Катерина Михайлівна; Попик, Катерина Михайловна; Popik, K. M.; Уласевич, Лариса Павлівна; Уласевич, Лариса Павловна; Ulasevych, L. P.; Андріянова, Ольга Юріївна; Андриянова, Ольга Юрьевна; Andriyanova, O. Yu.; Кулай, Ольга Олександрівна; Кулай, Ольга Александровна; Kulai, O. A.
  Найбільш активний приріст показників карієсу спостерігається у дітей. Це пов’язано з прорізуванням постійних зубів, які недостатньо мінералізовані, особливо в перші 2-3 роки після прорізування, формуванням органів і систем організму, соматичною патологією, неякісною гігієною порожнини рота дітей, геохімічними умовами проживання, впливом різноманітних зовнішніх факторів, які можуть спричинити порушення мінерального обміну. Збільшення показника поширеності карієсу постійних зубів відбувається в кожному віковому періоді. Найбільш значиму зміну спостерігаємо у віці від 6 до 7 років, тобто період початку прорізування перших постійних молярів, які слабко мінералізовані, адаптація дітей першого року навчання в школі. Важливими є періоди від 8 до 9 років (збільшення показника на 15,79%), а також від 9 до 10 років (збільшення показника на 14,82%) та з 10 до 11 років (збільшення показника на 13,94%), коли відбувається перехід дітей з початкової школи до середньої, з більшим навантаженням, необхідністю звикання до нового педагогічного колективу. В інші вікові періоди нами не відмічені значні підвищення показника поширеності карієсу. Інтенсивність карієсу збільшується у дітей 6-7 років, 9-10 та 13-14 років, що також в певній мірі зіставляється з періодами навчання в початковій, середній чи старшій школі, що потребує подальшого дослідження. Рівень стоматологічної допомоги підвищується від I до III групи, а також підвищується потреба у лікуванні, на показник якої можливо впливати лише шляхом проведення профілактичної роботи з дітьми та їх батьками про необхідність проведення профілактичних та лікувальних заходів на ранніх етапах виникнення карієсу.
 • Документ
  Закономерности кардиомиогенеза у крыс Wistar: рост суммарной численности кардиомиоцитов и образование популяции двуядерных миоцитов в паренхиме миокарда комплекса (ЛЖ + МЖП)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Загоруйко, Ю. В.; Загоруйко, Г. Е.; Марциновский, В. П.; Филатова, Валентина Лукинична; Загоруйко, Ю. В.; Загоруйко, Г. Е.; Марциновський, В. П.; Філатова, Валентина Луківна; Zagoruуko, Yu. V.; Zagoruуko, G. E; Martsinovsky, V. P.; Filatova, V. L.
  В интервале времени (15 суток до и 15 суток после рождения крысят) в миокарде комплекса (ЛЖ+МЖП) суммарная численность ∑ кмц (1-я КМЦ + 2-я КМЦ) возрастает (от 0,35 до 1,52) х 107 кмц. Наиболее интенсивный рост ∑кмц определяется в паренхиме миокарда новорожденных крысят (3,75 х 104 кмц/ час и 625 кмц/мин). В интервале времени (18 суток до и 15 суток после рождения) в миокарде комплекса (ЛЖ+МЖП) численность N2-я кмц возрастает в 1000 раз (от 0,0014 до 1,43) х 107 кмц. Максимальная интенсивность роста численности N2-я кмц определяется в паренхиме миокарда (ЛЖ + МЖП) у 5-ти суточных крысят (73 х 103 кмц/час и 1215 кмц/мин); В інтервалі часу (15 діб до та 15 діб після) народження щурят в міокарді комплексу (ЛШ + МШП) сумарна чисельність (1-я + 2-я) КМЦ зростає (від 0,35 до 1,52) х 107 кмц. Найбільша інтенсивність зростання значень Σ кмц визначається в паренхимі міокарду новонароджених щурят (3,75 х 104 кмц/год або 625 кмц/хв). В інтервалі часу (18 діб до та 15 діб після) народження, в міокарді комплексу (ЛШ + МШП) чисельність 2-я КМЦ зростає в 1000 разів (від 0,0014 до 1,44) х 107 кмц. Максимальна інтенсивність росту чисельності 2-я КМЦ визначається в міокарді (ЛШ + МШП) щурят на 5-ту добу (73 х 103 кмц/год і 1215 кмц/хв); In the work were used: 15-16 and 20-21 daily embryos of rats, newborns, 1 – 45 daily rats – Wistar males. A morphometric analysis of the myocardial parenchyma of the complex “left ventricle + interventricular septum” (LV + IVF) was performed. It was established that in the process of prenatal and postnatal cardiomyogenesis (15 days before and 45 days after) birth, the total number of CMC (∑ cmc = N1-с 1st cmc + N2-с cmc) in the parenchyma (LV + IVF) increases by 4,34 times (from 0.35 to 1.52) x 107 cmc. During the period of embryonic cardiomyogenesis (15-21) days, the values of L cmc increase by 2 times (from 0.35 to 0.74) x 107 cmc. In the process of postnatal cardiomyogenesis, in the time interval (newborns – 15 daily rats), the volume of values cmc also increases by 2 times (from 0.77 to 1.52) x 107 cmc. In the time interval (15–45) days, the total number of cmc does not change – ∑ cmc ≈ const ≈ (1.51 ± 0.02) x 107 cmc. During the embryonic period of cardiomyogenesis continuous proliferation of cmc occurs with a maximum speed of 3.75 x 104 cmc/h or 625 cmc/min in the myocardial parenchyma of the newborn rat pups. After birth a significant decrease in the rate of proliferative processes in the myocardial parenchyma is observed. at t → 15 days, ΔN cmc/day > 0. The formation of the 2nd cmc population in the myocardium of the complex (LV + IVF) begins from the 19th day of embryogenesis in rats. In the process of cardiomyogenesis (18 days before and 15 days after) the birth of rat pups as a result of polyploidy the number of 2nd cmc in the parenchyma (LV + IVF) increases 1000 times! (from 0.00144 to 1.44) x 107 cmc. In the time interval tє (15 – 45) days the digital values of the index N 2cmc ≈ const ≈ 1.44 x 107 cmc. Therefore, after the completion of the postnatal period of cardiomyogenesis, the number of 2nd cmc does not change and amounts to ≈ 94 – 95% of the total number of myocytes in the myocardial parenchyma of the complex (LV + IVF). The most active polyploidy process of cmc occurs within 5 days after the birth of rat pups. The maximum speed of polyploidy of cmc is determined on the 5th day and is equal to 73 x 103 cmc/h or 1215 cmc/min.
 • Документ
  Порівняльна характеристика морфології гепатоцитів при впливі різних патогенних факторів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Шепітько, Володимир Іванович; Шепитько, Владимир Иванович; Shepitko, V. I.; Волошина, Олена Валеріївна; Волошина, Елена Валерьевна; Voloshina, О. V.; Пелипенко, Лариса Борисівна; Пелипенко, Лариса Борисовна; Pelipenko, L. B.
  В роботі представлений аналіз літературних джерел, що висвітлюють зміну морфології гепатоцитів при впливі лікарських препаратів, пестицидів, солей важких металів, в основному свинцю і його наночасточок при застосуванні цитостатиків та впливі постійним магнітним полем промислової частоти й вірусною інфекцією. Опис морфологічних змін гепатоцитів дозволило зробити висновок про те, що найбільш серйозні ушкодження виникали при впливі препаратів свинцю, пестицидів, магнітного поля й вірусів. Корекція ушкоджених гепатоцитів після проведеного аналізу експериментальних досліджень на тваринах відбувалася в різни терміни і залежала від патологічного стану організму, тривалості експерименту та застосування тих або інших препаратів не раніше 2 тижнів, у деяких випадках доходила до 30 днів; В работе представлен анализ литературных источников, освещающих изменение морфологии гепатоцитов при воздействии лекарственных препаратов, пестицидов, солей тяжелых металлов, в основном свинца и его наночастиц при применении цитостатиков, воздействии постоянным магнитным полем промышленной частоты и вирусной инфекцией. Описание морфологических изменений гепатоцитов позволило сделать заключение о том, что наиболее серьезные повреждения возникали при воздействии препаратов свинца, пестицидов, магнитного поля и вирусов. Коррекция поврежденных гепатоцитов после проведенного анализа экспериментальных исследований на животных происходила в разные сроки и зависела от патологического состояния организма, длительности эксперимента и применения тех или иных препаратов не ранее 2 недель, в некоторых случаях доходила до 30 дней; The liver performs important functions in the regulation of hemeostasis, providing synthesis, cumulation and excretion into the blood of various metabolites, as well as absorption, transformation and excretion of many blood components.Given the diverse function of hepatocytes and their important role in the accumulation and removal of damaging agents, the purpose of our work was a comparative assessment of the different morphological states of hepatocytes with the introduction of damaging agents in animal experiments according to the literature. The results of the study. Morphological changes in hepatocytes depended on various pharmacological substances, metals, nanoparticles, viruses, as well as the pathological state of the organism and the duration of the experiment. Morphological changes of hepatocytes were always detected experimentally, but with such pathology as experimental stress, hemorrhagic stroke, hyperthermia, trauma, with melatonin deficiency, exposure to boric acid, with prolonged exposure to prooxidants, action of antiseptic suppositories, changes in hepatocytes under the conditions of combined use of carbaziline and triazolin, under conditions of a model of pancreatitis, atherosclerosis, morphological changes of hapatocytes were determined in a weak mon nuclear infiltration, sometimes changed color hepatocyte nuclei in a dark color, in some cases hydropic degeneration of the hepatocytes was determined, the inflammatory infiltration, in hypoxia – globular fat dystrophy, multiple foci of necrosis with inflammatory infiltration. Serious changes were revealed in staphylococcal sepsis: microcirculatory disturbances increased, erythrocyte aggregation and parietal thrombi increased, hemorrhages decreased, the number of stellate macrophages (Kupffer cells) with a normal structure decreased, in the central part of the hepatic lobule dystrophic and necrotic lesions revealed lesions. Nanoparticles of sodium – sodium selenite, cadmium intoxication, silicon dioxide, cadmium chloride, and nanoparticles of technical coal greatly influenced liver cells. All these substances caused significant disturbances: edema of the liver tissue, the appearance of grit and protein cell dystrophy. Destructive processes developed in the hepatocytes, which led to a violation of both the synthetic and detoxifying functions of the liver. The decrease in the number of binuclear hepatocytes can be explained by the inhibition of the activity of their reparative regeneration, due to the insufficient provision of the genome with substrates for the biosynthesis of DNA and RNA. One of the leading factors of hepatocyte damage was a deficiency of glutathione. Therefore, glutaminate, acetylcysteine and glycine were suggested for correction. Significant changes in the liver occurred, as noted Tsvetkova Ya.A. with co-authors, Murfazalova N.V., Dmukhalskaya Ye.B. when exposed to animals in the experiment with a pesticide with the amine salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid: impaired blood circulation, the occurrence of inflammatory and immune reactions in the portal tracts. Correction of the changes, the authors propose to conduct tocopherol acetate, ascorbic acid, quercetin. However, the restoration of the cell structure is significantly slowed down (within 30 days). The most pronounced and rapid changes in hepatocytes were revealed by the authors in case of herpes infection and acute viral hepatitis. Dystrophy and necrosis of the hepatic parenchyma was caused by the development of autoimmune reactions.Primary lesions of the liver were caused by the pathogen itself, as a result, severe intoxication arose from not only absorption into the blood of the pathogen, but also from the breakdown products of the hepatic parenchyma. It is very important to note that in the event of a pathology, the antitoxic function of the liver was turned off. The introduction of antiviral drugs slowly restored the morphology and function of the liver.
 • Документ
  Витривалість пародонта до навантаження у зубів, які не функціонують при деформаціях зубного ряду
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Король, Михайло Дмитрович; Скубій, Іван Вікторович; Король, Дмитро Михайлович; Петрук, Д. О.; Малюченко, Тетяна Петрівна; Король, Дмитрий Михайлович; Скубий, Иван Викторович; Король, Дмитрий Михайлович; Петрук, Д. О.; Малюченко, Татьяна Петровна; Korol, M. D.; Skubiy, I. V.; Korol, D. M.; Petruk, D. O.; Maliuchenko, T. P.
  Авторами статті проведено вивчення витривалості пародонту, які не функціонують при деформаціях зубних рядів. Для розширення інформативності методу нами була досліджена графічна реєстрація і розшифрування даних, які характеризують витривалість пародонта до навантаження. Нами був проведений графічний запис вимірювання максимальної оклюзійної сили, яка розвивається у часі [гнатодинамографія (ГДГ)]. Використовували електронний гнатодинамометр “Візир” (НПО “Азимут”) і персональний комп’ютер. Для виконання поставлених завдань було проведено комплексне обстеження 107 здорових осіб з інтактними зубними рядами (контрольна група) і 217 осіб із частковою втратою зубів і різними формами деформації зубних рядів, усього – 324 особи обох статей віком від 21 року до 40 років із завершеним формуванням зубощелепної системи. Показники витривалості тканин пародонта до вертикальних навантажень дають змогу об’єктивно оцінити функціональний стан жувального апарату. Отримані дані дозволили виділити три основні типи витривалості в осіб з інтактними зубними рядами, які характеризуються різним рівнем порогу больової рецепції.; Авторами статьи проведено изучение выносливости пародонта зубов, которые не функционируют при деформациях зубных рядов. Для расширения информативности метода нами была исследована графическая регистрация и расшифровывание данных, которые характеризуют выносливость пародонта к нагрузке. Нами была проведена графическая запись измерения максимальной окклюзионной силы, которая развивается во времени [гнатодинамография (ГДГ)]. Использовали электронный гнатодинамометр «Визир» (НПО «Азимут») и персональный компьютер. Для выполнения поставленных задач было проведено комплексное обследование 107 здоровых лиц с интактными зубными рядами (контрольная группа) и 217 лиц с частичной потерей зубов и разными формами деформации зубных рядов, всего – 324 лица обоего пола в возрасте от 21 года до 40 лет с завершенным формированием зубочелюстной системы. Показатели выносливости тканей пародонта к вертикальным нагрузкам дают возможность объективно оценить функциональное состояние жевательного аппарата. Полученные данные позволили выделить три основных типа выносливости у лиц с интактными зубными рядами, которые характеризуются разным уровнем порога болевой рецепции. ; Periodontium endurance of non-functioning teeth in case of dental arch deformities has been studied by the authors. The informativeness of method was provided by graphic registration and decoding of data characterizing the endurance of periodontium to the load. The graphical recording of the maximum occlusal force developing over time [gnathodynamography (GDG)] was carried out. For this purpose, the electronic gnathodynamometer “Vizyr” (scientific-production association “Azymuth”) and personal computer were used. The comprehensive examination of 107 healthy persons with intact teeth (control group) and 217 persons with partial loss of teeth and various forms of dental arch deformities, totaling 324 persons of both genders aged from 21 to 40 years old with the completely formed dentofacial system was conducted in research. The endurance indicators of periodontal tissues to vertical loads made it possible to objectively evaluate the functional state of masticatory apparatus. According to the data obtained, three main types of endurance in persons with intact teeth can be distinguished. They are characterized by different levels of pain threshold. In the presence of dental arch deformities, teeth limiting the defect are primarily affected, and their endurance somewhat decreases, directly depending on time after tooth extraction. Analysis of the gnathodynamometry data determined a tendency for endurance reduction of periodontium to the load depending on the size of deformity, and also indicated a long-term connection with the forms of its manifestation. A significant decrease in periodontal endurance to the load was observed in teeth excluded from functioning due to removal of antagonists. The level of endurance depends on the size of the defect and forms of deformities manifestations.
 • Документ
  Використання зубної пасти Sensitiv Pro-Relief для усунення гіперестезії при флюорозі зубів
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Ніколішина, Елла Вячеславівна; Іленко, Наталія Миколаївна; Николишина, Элла Вячеславовна; Иленко, Наталия Николаевна; Nikolishyna, E.; Ilenko, N.
  В статті надані результати усунення гіперестезії при флюорозі зубів до та після проведення процедури ультразвукового скейлінгу та використання зубної пасти SENSITIV PRO-Relief компанії Colgate. Дослідження було проведено на 36 пацієнтах із сумнівним та слабким флюорозом за класифікацією ВООЗ. Результати клінічної апробації зубної пасти SENSITIV PRO-Relief з Pro-Argin технологію показали її достатньо високу клінічну ефективність до та після проведення процедури ультразвукового скейлінгу зубів уражених флюорозом із різним ступенем гіперчутливості. За даними наших досліджень, зубна паста, яка випробовувалась в ході роботи, має ефект ліквідації підвищеної чутливості і відповідає заявленим параметрам, тому її можна рекомендувати до професійного використання та в домашніх умовах ; В статье представлены результаты устранения гиперестезии при флюорозе зубов до и после проведения процедуры ультразвукового скейлинга с использованием зубной пасты SENSITIV PRO-Relief компании Colgate. Исследование было проведено на 36 пациентах с сомнительным и слабым флюорозом по классификации ВОЗ. Результаты клинической апробации зубной пасты SENSITIV PRO-Relief с Pro-Argin технологией показали ее достаточно высокую клиническую эффективность до и после проведения процедуры ультразвукового скейлинга зубов пораженных флюорозом, с разной степенью гиперчувствительности. По данным наших исследований зубная паста, которая изучалась в ходе работы, обладает эффектом устранения повышенной чувствительности и соответствует заявленным параметрам, поэтому ее можно рекомендовать к профессиональному использованию и в домашних условиях ; Abstract. The article presents the results of removal hyperesthesia in dental fluorosis before and after performing an ultrasound scaling procedure using the SENSITIVE PRO-Relief toothpaste from Colgate. The increased sensitivity of the hard tissues of teeth is observed at: diseases of the periodontal disease; noncarious lesions (fluorosis, pathological stiffness, wedge-shaped defects, erosion, enamel cracks); caries; during and after preparation of teeth; after scaling and whitening teeth. In these cases, the issues of prevention of hyperesthesia, and especially its treatment need to be addressed. The research was conducted on 36 patients with uncertain and weak fluorosis according to the WHO classification. A comprehensive dental examination of patients included: determining the level of oral hygiene by the Green-Vermillion index, the periodontal tissue condition according to the PMA index. For estimation of hyperesthesia of teeth it was calculated the index of intensity of hyperesthesia of teeth (IIHT). The results of clinical approbation of SENSITIVE PRO-Relief toothpaste with Pro-Argin technology showed its high clinical performance before and after ultrasonic scoring of teeth damaged by fluorosis, with varying degrees of hypersensitivity. The assessment of the sensitivity of hard tissue teeth 1 week after the application of the SENSITIV PRO-Relief paste showed a complete absence of HT in patients who, prior to treatment, complied with grade I. Patients with HT grade III were absent. In 7 patients, IIHT was 1.2 ± 0.04 and corresponded to the 1st degree of hyperesthesia, and in 5 patients 1.6 ± 0.02, which corresponded to the degree of severity of hypersensitivity. After 1 month, regardless of severity, IIHT reduction was noted in all patients, but completely eliminated hypersensitivity of the teeth with fluorosis was found in patients with pathologies I and II degrees of hyperesthesia. The average index of intensity index HT the III degree decreased to 1.4 ± 0.02 points. According to our research, toothpaste, which was studied during operation, has the effect of removal hypersensitivity and corresponds to the declared parameters, so it can be recommended for professional and home use.
 • Документ
  Структурно-функціональні особливості слинних залоз змішаної секреції
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-03-21) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ерошенко, Галина Анатольевна; Yeroshenko, G. A; Шевченко, Костянтин Васильович; Шевченко, Константин Васильевич; Shevchenko, K. V.; Крамаренко, Денис Русланович; Крамаренко, Денис Русланович; Kramarenko, D. R.; Білаш, Сергій Михайлович; Билаш, Сергей Михайлович; Bilash, S. M.; Проніна, Олена Миколаївна; Пронина, Елена Николаевна; Pronina, O. M.; Ячмінь, Анастасія Ігорівна; Ячминь, Анастасия Игоревна; Yachmin, A. I.
  В роботі наведені сучасні погляди, що до структурно-функціональних особливостей слинних залоз змішаної секреції, згідно даних вітчизняної та зарубіжної літератури, які відіграють велике значення у підтримці не тільки стоматологічного здоров’я населення, а й у підтримці життєдіяльності цілого організму. Проаналізована будова піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз у віковому аспекті, що дає нам поняття про значимість цих залоз у підтримці гомеостазу ротової порожнини. Секретом слинних залоз виступає слина, яка не тільки бере участь у процесах, які проходять у ротовій порожнини, а й є високоінформативним об’єктом відображаючим загальний стан здоров’я людини; В работе представлены современные взгляды о структурно-функциональных особенностях слюнных желез смешанной секреции, по данным отечественной и зарубежной литературы, которые имеют большое значение в поддержке не только стоматологического здоровья населения, но и жизнедеятельности целого организма. Проанализировано строение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез в возрастном аспекте, что дает нам понятие о значимости этих желез в поддержке гомеостаза ротовой полости. Секретом слюнных желез выступает слюна, которая не только участвует в процессах, проходящих в ротовой полости, но и является высокоинформативным объектом отражающим общее состояние здоровья человека; The article presents modern views on the structural and functional features of salivary glands of mixed secretion, according to the data of domestic and foreign literature. In the cavity of the mouth open the excretory ducts of the three pairs of salivary glands: the parotid, submandibular and sublingual, lying outside of the oral mucosa. They consist of the end-pieces and ducts. The structure was analyzed in the age aspect of the submandibular and sublingual salivary glands: the study of changes in morphological characteristics of the submandibular salivary glands of human fetus showed that features in the fetal period of prenatal ontogenesis are manifestations of the genetic (hereditary) ability of the individual to the formation of additional and independent lobules of the gland. The peculiarity of the morphological characteristics of the sublingual human’s salivary gland in the fetal period of prenatal ontogenesis is the genetic ability to form independent additional lobules of the gland having independent excretory ducts. Mergence of secretory end-pieces of independent lobules of the sublingual glands with the main component of the germ of the gland is observed at the end of the pre-fetal period – the beginning of the fetal periods of prenatal ontogenesis. With age, thickening of the wall and narrowing of the lumen occur, a significant increase in the Vogenvord’s index, small caliber arteries, which leads to worsening vascular throughput, inadequate blood supply to the organ, damage to the endothelial cells, and endothelial dysfunction. Observations of age-related changes in human salivary glands indicate almost double the increase in the specific number of connective and adipose tissue in the older age group compared with the group at 17-21 years, with almost three times the decrease in the number of evacuation ducts in the older age group in all glands. The submandibular and sublingual hypertrophy of the salivary glands refer to the glands of mixed secretion. The secretion of salivary glands is saliva, which is characterized by a high level of metabolism associated with energy-intensive processes of synthesis and secretion of saliva. The secretory function is provided with sympathetic and parasympathetic innervation, hormonal effects, local regulatory substances and constant interaction of glandulocytes with the blood supply system. Consequently, saliva not only participates in processes that pass through the oral cavity, which gives us the notion of the importance of these glands in maintaining the homeostasis of the oral cavity. but also a highly informative object reflecting the general health of a person.