Навчально-методичні видання. Кафедра біологічної та біоорганічної хімії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Biological chemistry (collection of test tasks)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Гордієнко, Людмила Петрівна; Білець, Марина Володимирівна; Непорада, Каріне Степанівна; Гордиенко, Людмила Петровна; Билец, Марина Владимировна; Непорада, Каринэ Степановна; Hordiienko, L. P.; Bilets, M. V.; Neporada, K. S.
  Навчальний посібник «Біологічна хімія. Збірник тестових завдань» для англомовних студентів вищих навчальних закладів МОЗ України підготовлено у відповідності з програмою «Біологічна та біоорганічна хімія», яка складена співробітниками опорної кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тестові завдання структуровані за темами практичних занять, що відповідає стандартам навчання, згідно засад кредитно-модульної системи та сприяє підвищенню якості підготовки студентів. Учебное пособие «Биологическая химия. Сборник тестовых заданий »для англоязычных студентов высших учебных заведений МЗ Украины подготовлено в соответствии с программой« Биологическая и биоорганическая химия », которая составлена сотрудниками опорной кафедры биоорганической и биологической химии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Тестовые задания структурированы по темам практических занятий, соответствующий стандартам обучения, согласно основ кредитно-модульной системы и способствует повышению качества подготовки студентов. Textbook "Biological chemistry. Collection of test tasks "for English-speaking students of higher educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine prepared in accordance with the program" Biological and Bioorganic Chemistry ", which was compiled by the staff of the supporting department of bioorganic and biological chemistry of the National Medical University. Test assignments are structured according to the topics of practical training, corresponding to the standards of training, according to the fundamentals of the credit-modular system and helps to improve the quality of student training.
 • Документ
  Біологічна хімія (збірник тестових завдань)
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2016) Непорада, Каріне Степанівна; Тарасенко, Лідія Мусіївна; Нетюхайло, Лілія Григорівна; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Сухомлин, Андрій Анатолійович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Непорада, Каринэ Степановна; Тарасенко, Лидия Моисеевна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Билец, Марина Владимировна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Сухомлин, Андрей Анатольевич; Гордиенко, Людмила Петровна; Neporada, K. S.; Tarasenko, L. M.; Netukhaylo, L. G.; Bilets, М. V.; Omelchenko, А. Е.; Sukhomlyn, A. A.; Hordiienko, L. P.
  Навчально-методичний посібник “Тестові завдання з біологічної хімії” для студентів ІІ курсу медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації підготовлено у відповідності з програмою “Біологічна та біоорганічна хімія”, яка складена співробітниками опорної кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тестові завдання структуровані за темами практичних занять, що відповідає стандартам навчання, згідно засад Болонського процессу, та сприяє підвищенню якості підготовки студентів; Учебно-методическое пособие “Тестовые задания по биологической химии” для студентов ІІ курса медицинского и стоматологического факультетов высших медицинских заведений образования ІV уровня аккредитации подготовлено в соответствии с программой “Биологическая и биоорганическая химия”, которая составлена сотрудниками опорной кафедры биоорганической и биологической химии Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца. Тестовые задания структурированы по темам практических занятий, что соответствует стандартам обучения, согласно принципов Болонского процесса, и способствует повышению качества подготовки студентов; Teaching and methodical manual "Test tasks on biological chemistry" for students of the second year of medical and dental departments of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation was prepared in accordance with the program "Biological and bioorganic chemistry", which was compiled by the staff of the main department of bioorganic and biological chemistry of the National Medical University named after O.O. Bogomolets The test tasks are structured according to the themes of practical classes, which corresponds to the standards of training, in accordance with the principles of the Bologna Process, and contributes to the improvement of the quality of students' training.
 • Документ
  Биологическая химия (сборник тестовых заданий)
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017) Непорада, Каріне Степанівна; Тарасенко, Лідія Мусіївна; Нетюхайло, Лілія Григорівна; Білець, Марина Володимирівна; Омельченко, Олександр Євгенійович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Сухомлин, Андрій Анатолійович; Микитенко, Андрій Олегович; Слободяник, Наталія Миколаївна; Непорада, Каринэ Степановна; Тарасенко, Лидия Моисеевна; Нетюхайло, Лилия Григорьевна; Билец, Марина Владимировна; Омельченко, Александр Евгеньевич; Гордиенко, Людмила Петровна; Сухомлин, Андрей Анатольевич; Микитенко, Андрей Олегович; Слободяник, Наталия Николаевна; Neporada, K. S.; Tarasenko, L. M.; Netukhaylo, L. G.; Bilets, М. V.; Omelchenko, А. Е.; Hordiienko, L. P.; Sukhomlyn, A. A.; Mykytenko, A. O.; Slobodyanyk, N. M.
  Учебно-методическое пособие “Тестовые задания по биологической химии” для студентов ІІ курса медицинского и стоматологического факультетов высших медицинских заведений образования ІV уровня аккредитации подготовлено в соответствии с программой “Биологическая и биоорганическая химия”, которая составлена сотрудниками опорной кафедры биоорганической и биологической химии Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца. Тестовые задания структурированы по темам практических занятий, что соответствует стандартам обучения, согласно принципов Болонского процесса, и способствует повышению качества подготовки студентов; Навчально-методичний посібник “Тестові завдання з біологічної хімії” для студентів ІІ курсу медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації підготовлено у відповідності з програмою “Біологічна та біоорганічна хімія”, яка складена співробітниками опорної кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тестові завдання структуровані за темами практичних занять, що відповідає стандартам навчання, згідно засад Болонського процессу, та сприяє підвищенню якості підготовки студентів; Teaching and methodical manual "Test tasks on biological chemistry" for students of the second year of medical and dental departments of higher medical educational institutions of the IV level of accreditation was prepared in accordance with the program "Biological and bioorganic chemistry", which was compiled by the staff of the main department of bioorganic and biological chemistry of the National Medical University named after O.O. Bogomolets The test tasks are structured according to the themes of practical classes, which corresponds to the standards of training, in accordance with the principles of the Bologna Process, and contributes to the improvement of the quality of students' training.