Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  The main components of complex rehabilitation process of combatants and ex-combatants at the present conditions in Ukraine
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Shuper, S. V.; Shuper, V. O.; Shuper, V. G.
  All components of the complex rehabilitation process should be interconnected, logically continue and strengthen each other. An individual rehabilitation program is planned at the earliest possible stage of providing medical aid to the wounded and is adjusted depending on the severity of the injuries received and the assessment of the individual recovery potential. The use of physical rehabilitation tools, especially for injured amputees, should be started immediately after providing surgical care to the maximum extent possible. And psychological rehabilitation should even precede other restorative treatment measures, as well as constantly accompany the patient at all stages of readaptation to changed living conditions.
 • Документ
  Some aspects of providing medical rehabilitation in health care institutions in Romania
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Romashkina, O.
  Romania is known to be a member of the European Union, and due to the support of the World Health Organization, the United Nations and the European Union Commission, the level of healthcare in the state has increased. Therefore, the experience of Western countries, where the field of health care, including medical rehabilitation, is successfully working and developing is extremely important for our country. Doctors of a certain specialization, for example, an orthopedist, an oncologist, a pulmonologist, etc., can recommend the services of a psychologist or a physiotherapist to insured persons, provided that the specialized outpatient clinic where the doctor works has the appropriate qualifications, or enter into a contract with a provider of psychological or physiotherapy services.
 • Документ
  Психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб дитячого віку на стоматологічному прийомі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шешукова, Ольга Вікторівна; Мосієнко, Анна Сергіївна; Максименко, Аліна Іванівна; Поліщук, Тетяна Вікторівна; Труфанова, Валентина Петрівна; Казакова, Катерина Станіславівна; Бауман, Софія Сергіївна
  Мета дослідження: провести аналіз літературних джерел, щодо надання стоматологічної допомоги дітям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та розробити план лікувально-профілактичних заходів для даної категорії населення.
 • Документ
  Немедикаментозні методи у лікуванні дитячого церебрального паралічу
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шкаберіна, В. С.; Горошко, В. І.
  Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є однією з найбільш поширених неврологічних патологій серед дітей, вона впливає на руховий апарат та може значно обмежити можливості дитини у нормальному фізичному та психологічному розвитку. Внаслідок цього, реабілітація дітей з ДЦП є актуальною задачею. Немедикаментозні методи лікування набувають все більшої популярності, оскільки вони спрямовані на забезпечення оптимальних умов для фізичного та психологічного розвитку дитини. Ці методи включають різні підходи, такі як фізіотерапія, масаж, терензійна стимуляція, водолікування та інші.
 • Документ
  Арт-терапія як метод лікування дітей із посттравматичним стресовим розладом
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шевчук, М.
  Арт-терапія є важливою ланкою в комплексному лікуванні ПТСР у дітей, допомагаючи їм знаходити внутрішню силу для подолання травм та повернення до здорового психологічного стану.
 • Документ
  Роль державного регулювання реабілітації військовослужбовців ЗС України
  (Чубренко К. С. Роль державного регулювання реабілітації військовослужбовців ЗС України / К. С. Чубренко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи, м. Полтава, 8 вересня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 148–150., 2023) Чубренко, К. С.
  Долучення міжнародних благодійних організацій сприятиме розвитку реформ в реабілітації військовослужбовців ЗСУ, які відкриватимуть нові курортно-санаторні реабілітаційні центри та надаватимуть людям послуги з соціальної, психологічної, фізичної, медичної, фізкультурно - спортивної реабілітації, та медичного спостереження.
 • Документ
  Реабілітація хворих після бойових травм носа та верхньощелепних пазух
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Чернишева, І. Е.
  Бойові травми носа та біляносових пазух найчастіше мають мінно-вибухове походження і супроводжуються осколковими пораненнями м’яких тканин обличчя та порушенням цілісності кісткових структур. Такі хворі вимагають хірургічного ліування. Після отримання травми виконується зупинка носової кровотечі та хірургічна обробка рани. На госпітальному етапі видаляються сторонні тіла та виконується репозиція та фіксація кісткових відламків верхньощелепної пазухи та відновлення дефектів м’яких тканин.
 • Документ
  Розвиток емоційного інтелекту у медичних сестер під час навчання як профілактика раннього професійного вигорання
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Хайлов, Андрій Володимирович; Коршенко, Володимир Олександрович
  Емоційне вигорання (інші назви — професійне вигорання, синдром емоційного вигорання) є серйозною проблемою психічного здоров’я лікарів, медсестер та інших медичних працівників у всьому світі. Кількість досліджень з емоційного вигорання неухильно збільшується, що свідчить про надзвичайну актуальність питань його діагностики та терапії. Порівняно з іншими категоріями фахівців, лікарі мають підвищені ризику розвитку синдрому емоційного вигорання. Власне, процес емоційного вигорання майбутніх лікарів починається ще у студентські часи, адже навчання в медичному університеті саме собою є складним, виснажливим та наповненим стресогенними чинниками. Одним із важливих індивідуальних чинників ризику виступає змінена ієрархія цінностей студентів медичного коледжу — знецінена цінність здоров’я та щастя, які виступають факторами ризику швидкого прогресування вигорання до фази виснаження. Отже, цей процес розпочинається ще до початку професійної кар’єри. Надалі відбувається зіткнення молодих фахівців із низкою чинників, кожен із яких провокує погіршення емоційного стану та створює ризик прогресування емоційного вигорання.
 • Документ
  Застосування методу постізометричної релаксації в лікуванні пацієнтів з вестибулярною дисфункцією на тлі хронічної ішемії мозку
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Стоянов, О. М.; Калашніков, В. Й.; Вастьянов, Р. С.; Мащенко, С. С.; Бакуменко, І. К.; Калашнікова, І. В.
  При хронічних ішемічних процесах у мозку можна виявити ряд патологічних механізмів розвитку вестибулярних дисфункцій (ВД). При цьому їх наявність у клінічній картині судинних дисгемій корелювала зі ступенем ураження мозку. ВД - найбільш поширений синдром при гострій та хронічній ішемії мозку, пов'язаний з судинно-мозковою недостатністю з переважним ураженням вертебрально-базилярного басейну (ВББ), проблемами цервікального походження. Важливим аспектом виникнення ВД є зміна вегетативно-судинної реактивності, що значно ускладнює діагностику та диференційну діагностику даної патології. Мета роботи – клінічне обґрунтування застосування постізометричної релаксації в терапії вестибулярних дисфункцій на тлі хронічної ішемії мозку.
 • Документ
  Медична реабілітація в україні сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Старчик, Є. М.; Виноградов, О. О.
  В умовах сучасного сьогодення формат праці зазнав значних змін, які пов'язані з рядом чинників: бойові дії на території держави, руйнування закладів, проблеми з отопленням приміщень взимку. Цей ряд чинників спричинив зміну умов праці та сприяв виникненню та загостренню хвороб, що призводять до стійкого та тривалого порушення працездатності працівників різних сфер. Однією з найчастіших хвороб, що призводить до порушення працездатності є вертеброгенний больовий синдром в шийному відділі хребта. Це прогресуюче дегенеративне ураження міжхребцевого диска з реактивними змінами тіл суміжних хребців.
 • Документ
  Роль технологій у медичній реабілітації: досвід західних країн та перспективи в Україні
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ромашко, М. В.; Горошко, В. І.
  У сучасному світі роль технологій у медичній сфері надзвичайно важлива, зокрема в контексті медичної реабілітації. Технологічні досягнення, які останнім часом спостерігаються в різних галузях, відкривають нові горизонти для забезпечення більш ефективних методів відновлення функцій організму та покращення якості життя пацієнтів, які потребують реабілітації після травм, хірургічних втручань або хронічних захворювань. Особливо важливим стає дослідження досвіду західних країн у використанні технологій для медичної реабілітації та визначення можливих перспектив впровадження аналогічних підходів в Україні.
 • Документ
  Реабілітація пацієнтів із втратою нюху після ларингектомії
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пухлік, С. М.; Саленко, Л. Ю.; Цепколенко, О. В.
  Реабілітація нюхової функції сьогодні є одним з найбільш актуальних завдань, яке особливо стало необхідним після епідемії COVID -19. Найскладніша реабілітація має бути пацієнтам, у яких повністю відсутнє носове дихання, які перенесли тотальну ларингектомію. Ми оцінили та застосували методику «ввічливого позіхання» для засмоктування навколишнього повітря в порожнину носа та стимуляції нюхового епітелію. Позитивний первинний результат, отриманий через 6-7 місяців регулярних вправ, дозволяє рекомендувати подібну методику всім пацієнтам із трахеостомою.
 • Документ
  Реабілітація військовослужбовців хворих на COVID-19
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Полторапавлов, Володимир Анатолійович; Коваль, Тетяна Ігорівна; Прийменко, Наталія Олегівна
  У 2019-2023 рр. світ зіштохнувся з пандемією нового захворювання – COVID-19, зумовленого новітнім коронавірусом людини – SARS-CoV-2. Проте коронавіруси, здатні інфікувати людину, відомі вже досить тривалий час. Вони постійно циркулюють в природі. Представники цієї родини вже двічі спричинювали епідемії, характерною рисою якої був тяжкий перебіг захворювання, зумовлений розвитком атипової пневмонії та гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС).
 • Документ
  Отоларингологічні питання медичної реабілітації військових з мінно-вибуховою травмою
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Петрук, Л. Г.; Богданов, К. Г.; Богданов, В. К.; Петрук, Л. О.
  З початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України значно зросла кількість осіб з мінно-вибуховою травмою (МВТ) в порівнянні з періодом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Сході України. В той час співвідношення постраждалих військослужбовців та цивільних осіб за деякими даними становило 3:1. Зараз це співвідношення, із зрозумілих причин, змінилося у бік більшої кількості постраждалих військослужбовців. МВТ — це вогнепальна поєднана травма (політравма), що виникає в людини внаслідок імпульсного впливу комплексу вражаючих факторів вибуху мінних боєприпасів. Одним з факторів ураження при МВТ є акубаротравма.
 • Документ
  Право на реабілітацію в ФРН: законодавчі новели
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пашков, В. М.
  За законодавством ФРН, реабілітаційні послуги - це всі медичні послуги, які служать для запобігання, усунення, зменшення або компенсації інвалідності або потреби у догляді, запобігання їх погіршенню або пом'якшенню їх наслідків. Реабілітаційно-профілактичні послуги можуть надаватися амбулаторно чи стаціонарно; вони можуть надаватися за місцем проживання (у разі мобільної реабілітації навіть вдома у реабілітованого або, наприклад, в закладі догляду), у визнаній реабілітаційній клініці або в стаціонарній установі. Крім лікарняних кас, реабілітаційні послуги є обов'язком пенсійного страхування або страхування від нещасних випадків.
 • Документ
  Психологічне благополуччя персоналу поліцейських організацій в умовах соціальної напруженості
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Охріменко, І. М.; Пронтенко, К. В.
  Вивчення психологічного благополуччя персоналу поліцейських організацій, залучення технологій профілактики й корекцій професійних деструкцій, зумовлене не тільки безпосереднім зв’язком цього процесу з ефективністю правоохоронної діяльності, але й можливістю потенційних впливів негативних факторів на життєдіяльність кожного окремого працівника, змінюючи його психічний та фізіологічний стан, що призводить до погіршення здоров’я, психологічних проблем та особистісних змін.
 • Документ
  Програми збереження та відновлення ментального здоров’я населення під час війни
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Лозовікова, Вікторія
  Рівень психічного здоров’я населення та превенція розладів психіки й надалі істотно впливає на загальний стан здоров’я, економічне відновлення та добробут країни. А травми у тому числі психологічні, зумовлені війною, значно збільшили потребу в послугах реабілітаційної допомоги, тому очевидною є необхідність у розширенні доступу до них.
 • Документ
  Травматичний досвід у дітей: наслідки та методи психологічної допомоги
  (Куницька Д. Л. Травматичний досвід у дітей: наслідки та методи психологічної допомоги / Д. Л. Куницька, Т. І. Козар // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи, м. Полтава, 8 вересня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 102–105., 2023) Куницька, Д. Л.; Козар, Т. І.
  Травматичний досвід у дітей є серйозною проблемою, яка може мати значний вплив на їхнє фізичне та психічне здоров'я. Діти, які пережили травму, можуть страждати від широкого спектру проблем, включаючи посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривогу, депресію, проблеми з поведінкою, порушення сну та когнітивні порушення.
 • Документ
  Туберкульоз в умовах повномасштабної війни: організація допомоги хворим на туберкульоз в Польщі
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Краснова, Оксана Іванівна; Голованова, Ірина Анатоліївна; Краснов, Олег Георгійович; Люлька, Олександр Миколайович; Ляхова, Наталія Олександрівна; Бєлікова, Інна Володимирівна; Мирошниченко, Л. І.
  В Польщі амбулаторна модель лікування хворих на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю передбачає лікування хворих на дому, під наглядом лікаря. Головна ціль програми це використання сучасних медикаментозних методів лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в амбулаторних умовах. Лікування хворих на туберкульоз це складний та довготривалий процес. При лікуванні хворих в амбулаторних умовах важливим є не тільки доступ до сучасних та ефективних методів діагностики, також повинні враховуватися соціальні аспекти. Організація «Лікарі без кордонів» надає хворим з мультірезистентною формою туберкульозу соціальну та психологічну допомогу, яка відіграє важливе значення в подальшому лікуванні. Це дає можливість хворому продовжувати здійснювати свою громадську та професійну діяльність, значно поліпшує його психофізичний стан та ефективність лікування.
 • Документ
  Методи психологічної корекції дітей та підлітків з посттравматичним синдромом
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Кондак, Н. М.; Калмикова, Ю. С.
  У тезах розглянуто методи психологічної допомоги дітям з посттравматичним синдромом. Зазначено, що терапію варто проходити як можна раніше, взаємодіючи з батьками.