Інтелектуальна власність. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Науковий твір "Опитувальник стоматологічний для лікарів та пацієнтів: червоний плескатий лишай СОПР"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2024) Божик, Степан Степанович; Гасюк, Наталія Володимирівна; Черняк, Валентина Володимирівна
 • Документ
  Науковий твір "Мотиваційний щоденник стоматологічного здоров'я: як позбутися "візерунків" у роті?"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2024) Божик, Степан Степанович; Гасюк, Наталія Володимирівна; Черняк, Валентина Володимирівна
 • Документ
  Виготовлення гістологічних препаратів, рівноцінних напівтонким зрізам великої оглядової поверхні, для багатоцільових морфологічних досліджень
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Бойко, Ігор Васильович; Костиленко, Юрій Петрович; Старченко, Іван Іванович; Прилуцький, Олексій Костянтинович
  Технологія описує методику виготовлення зрізів тканин, укладених в епоксидну смолу, для підвищення результативності гістологічних досліджень. Вона полягає у фіксуванні і заключенні препаратів, розміри яких можуть значно перевищувати розміри таких, що використовуються для виготовлення напівтонких зрізів, в епоксидну смолу відповідно до вимог трансмісійної електронної мікроскопії, з подальшою обробкою на наждачному диску, шліфуванню та поліруванню до отримання рівної гладкої поверхні, яка стає доступною для забарвлення.
 • Документ
  Навчальний посібник «Додаткові методи обстеження у стоматології»
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Гасюк, Наталія Володимирівна; Черняк, Валентина Володимирівна; Клітинська, Оксана Василівна; Бородач, Володимир Олексійович; Криванич, Володимир Миколайович
 • Документ
  Навчальний посібник "Патоморфологія основних захворювань ендокринної системи"
  (Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Старченко, Іван Іванович; Совгиря, Світлана Миколаївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович; Винник, Наталія Іванівна
 • Документ
  Навчальний посібник "Патологія вагітності, плаценти та перинатального періоду"
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2023-04-04) Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Ройко, Наталія Віталіївна
 • Документ
  Навчальний посібник "Патоморфологія основних захворювань щелепно-лицевої ділянки"
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2022-01-18) Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Черняк, Валентина Володимирівна
 • Документ
  Навчальний псібник "Атлас ушкоджень та їх морфологічні особливості при проведенні судово-медичних досліджень"
  (Український інститут інтелектуальної власності, 2021-12-22) Черняк, Валентина Володимирівна; Старченко, Іван Іванович; Костенко, Євген Якович; Нікіфоров, Артем Геннадійович; Филенко, Борис Миколайович; Мустафіна, Галія Міркатівна
 • Документ
  Навчальний посібник «Pathomorphjlogy of common Disease of maxillofacial area»
  (Український інститут інтелектуальної власності (укрпатент), 2022-01-12) Старченко, Іван Іванович; Филенко, Борис Миколайович; Черняк, Валентина Володимирівна
 • Документ
  Монографія «Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості будови слизової оболонки клиноподібної пазухи людини"
  (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», 2021) Совгиря, Світлана Миколаївна; Совгиря, Светлана Николаевна; Sovhyria, S. M.; Проніна, Олена Миколаївна; Пронина, Елена Николаевна; Pronina, O. M.; Білаш, Сергій Михайлович; Билаш, Сергей Михайлович; Bilash, S. M.; Сербін, Сергій Ігорович; Сербин, Сергей Игоревич; Serbin, S. I.; Винник, Наталія Іванівна; Винник, Наталия Ивановна; Vinnik, N. I.; Филенко, Борис Миколайович; Филенко, Борис Николаевич; Filenko, B. M.
  Монографія присвячена морфологічній характеристиці структурних елементів і факторів місцевого захисту слизової оболонки різних стінок клиноподібної пазухи у людей різних вікових груп. Викладені дані морфологічно характеризують гістоструктурні особливості псевдобагатошарового війчастого циліндричного епітелію слизової оболонки кожної окремої стінки клиноподібної пазухи у людей зрілого, похилого і старечого віку з будовою мікросудин в субепітеліальних структурах різних стінок зазначеного синусу за допомогою імуногістохімічного маркера CD34 та особливостями імунного контролю. Призначено для студентів медичних факультетів, стоматологічного факультету, лікарів-інтернів терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілів, морфологів, патоморфологів.
 • Документ
  Спосіб проведення морфометрії нейронів на гістологічних препаратах спинномозкових вузлів
  (Укрмедпатентінформ, 2019) Нікіфоров, Артем Геннадійович; Старченко, Іван Іванович; Черняк, Валентина Володимирівна; Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович
  Даний спосіб включає зафарбовування ділянок проекцій нейронів на фотографіях гістологічного зрізу в графічному редакторі чорним кольором з наступною комп’ютерною обробкою. Спосіб забезпечує скорочення часу проведення досліджень, точніше відображає мікроскопічну картину всього гістологічного зрізу, а не окремих полів зору, дає можливість визначити кількість нейронів, площу нейронів, яку вони займають на зрізі, та їхні розміри (ширину та довжину) на гістологічному зрізі.
 • Документ
  Спосіб виготовлення плівчастих препаратів сітківки і судинної оболонки ока для вивчення будови судинно-нервових пучків у нормі та за умов патології
  (Укрмедпатентінформ, 2018) Ройко, Наталія Віталіївна; Филенко, Борис Миколайович; Проскурня, Сергій Анатолійович
 • Документ
  Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 2009-01-22) Черняк, Валентина Володимирівна; Черняк, Валентина Владимировна; Cherniak, V.
  В дисертаційній роботі проведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, сутність якого полягає у визначенні одонтогліфічних ознак моляризації та інцизівації великих кутніх зубів людини серед студентської молоді УМСА, які проживають в Полтавському регіоні та студентів, які прибули на навчання із Сирії, а також з’ясування особливостей перебігу фісурно-ямкового карієсу в залежності від одонтогліфічного малюнку та встановлення морфологічних проявів його в емалі та дентині. Автором вперше виявлено два найбільш типові варіанти одонтогліфічного малюнку (“плюс” та “ігрек”) великих кутніх зубів людини в двох групах спостереження в нормі та при карієсі, морфологічні особливості перебігу фісурно-ямкового карієсу зубів в першій групі (студентська молодь Полтавського регіону) та другій групі (студенти із Сирії), а також уточнені гістотопографічні особливості початкових форм фісурно-ямкового карієсу великих кутніх зубів;В диссертационной работе проведено теоретическое обобщение и новое решение научного задания, сущность которого заключается в определении одонтоглифических признаков моляризации и инцизивации больших коренных зубов человека в двух группах исследования (студенты Полтавского региона и студенты из Сирии), а также выяснение особенностей течения фиссурно-ямочного кариеса в зависимости от одонтоглифического рисунка, установление морфологических проявлений его в эмали и дентине. Автором впервые выявлены два наиболее типичных варианта одонтоглифического рисунка («+» и «Y») больших коренных зубов человека в двух группах исследований в норме и при кариесе, морфологические особенности течения фиссурно-ямочного кариеса зубов среди студентов Полтавского региона и студентов Сирии уточнены гистотопографические особенности начальных форм фиссурно-ямочного кариеса больших коренных зубов;In dissertation work developed theoretical generalization and new decision of scientific task essence which consists in determination of odontoglific signs of molarization and inciziva-tion of humans molar teeth of students of Poltava region and students from Syria natural habi-tats, and also finding out features of motion of convolution-dimple caries, is conducted depend-ing on to the odontoglific picture and establishment of morphological displays him in an enamel and dentine. First found out an author two most typical variants to the odontoglific picture (“plus” and “Y-mill”) of molar teeth in different natural habitats in a norm and at a caries, mor-phological features of motion of decay of convolution-dimple teeth of students of Poltava region and students from Syria natural habitats, the histotopograph features of initial forms of convolu-tion-dimple decay of large native teeth are specified.
 • Документ
  Методика виготовлення напівтонких зрізів для мікроскопічного дослідження
  (Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи “Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2018-01-26) Старченко, Іван Іванович; Ткаченко, Павло Іванович; Білоконь, Сергій Олександрович; Вітко, Юлія Миколаївна
  При невеликих збільшеннях світового мікроскопа з гістотопографічних шліфів вибирається певна необхідна ділянка розміром приблизно 3х4 мм. За допомогою леза безпечної бритви під контролем бінокулярної лупи вона вирізається зі шліфу із подальшим наклеювання вирізаного фрагменту за допомогою ЕПОН-812 на заздалегідь виготовлені епоксидні блоки із суворо паралельною площиною піраміди. З наклеєних фрагментів за допомогою ультрамікротома отримують напівтонкі зрізи завтовшки 1-2 мкм, які забарвлюються різними методиками (толуїдиновим синім, за Малорі, поліхромними барвниками).
 • Документ
  Спосіб виготовлення напівтонких зрізів для мікроскопічного дослідження
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2014) Старченко, Іван Іванович; Ткаченко, Павло Іванович; Білоконь, Сергій Олександрович
  При невеликих збільшеннях світового мікроскопа з гістотопографічних шліфів вибирається певна необхідна ділянка розміром приблизно 3х4. За допомогою леза безпечної бритви під контролем бінокулярної лупи вона вирізається зі шліфу із подальшим наклеювання вирізаного фрагменту за допомогою ЕПОН-812 на заздалегідь виготовлені епоксидні блоки із суворо паралельною площиною піраміди. З наклеєних фрагментів за допомогою ультрамікротома отримують напівтонкі зрізи завтовшки 1-2 мкм, які забарвлюються різними методиками (толуїдиновим синім, за Малорі, поліхромними барвниками).
 • Документ
  Спосіб визначення ознак стирання зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2014) Гасюк, Петро Анатолійович; Черняк, Валентина Володимирівна; Писаренко, Олена Анатоліївна; Нікіфоров, Артем Геннадійович; Воробець, Анна Богданівна; Гасюк, Петр Анатольевич; Черняк, Валентина Владимировна; Писаренко, Елена Анатольевна; Никифоров, Артем Геннадьевич; Воробец, Анна Богдановна; Gasyuk, P.; Chernyak, V. V.; Pysarenko, O. A.; Nikiforov, A. G.; Vorobets, A. B.
  Спосіб визначення ознак стирання зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення, що включає визначення змін твердих тканин зубів на гістологічних шліфах, встановлення індивідуальних ідентифікаційних ознак за одонтологічним статусом, який відрізняється тим, що додатково проводять забарвлення гістологічних шліфів і макропрепаратів ШИК+альціановим синім з наступним вивченням їх у епімікроскопічномусвітлі. The method for defining the features of the teeth attrition with the aid of the combined histochemical staining comprises the analysis of the hard dental tissues in histological slices and the individual identification features according to odontologicstatus. The slices and gross specimens are stained with PAS + alcyan blue followed epimicroscopic examination. Способ определе-ния признаков стирания зубов с помощью комбинированного гистохимиче-ского окрашивания включает определение изменений твердых тканей зубов на гистологических шлифах, установление индивидуальных идентификаци-онных признаков по одонтологическому статусу. Дополнительно проводят окраску гистологических шлифов и макропрепаратов ШИК + альциановый синим с последующим изучением их в эпимикроскопическом свете.
 • Документ
  Спосіб визначення ознак карієсу зубів
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2015) Гасюк, Петро Анатолійович; Костиренко, Олексій Петрович; Воробець, Анна Богданівна; Черняк, Валентина Володимирівна; Гасюк, Петр Анатольевич; Костыренко, Алексей Петрович; Воробец, Анна Богдановна; Черняк, Валентина Владимировна
  Спосіб визначення ознак карієсу зубів, що включає виявлення здатності тканин випромінювати світло певного кольору при дії на них УФ променів, який відрізняється тим, що додатково застосовують комбіноване гістохімічне забарвлення ШИК+метиленовим синім, як шліфів, так і макропрепаратів, враховуючи особливості рельєфу різних груп зубів, з наступним вивченням у епімікроскопічному світлі. Способ определения признаков кариеса зубов, включая выявление способности тканей излучать свет определенного цвета при воздействии на них УФ лучей, который отличается тем, что дополнительно применяют комбинированную гистохимическую окраску ШИК + метиленовым синим, как шлифов, так и макропрепаратов, учитывая особенности рельефа различных групп зубов с последующим изучением в эпимикроскопическом свете.
 • Документ
  Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2016) Нікіфоров, Артем Геннадійович; Старченко, Іван Іванович; Черняк, Валентина Володимирівна; Никифоров, Артем Геннадьевич; Старченко, Иван Иванович; Черняк, Валентина Владимировна; Nikiforov, A. G.; Starchenko, I. I.; Cherniak, V.
  Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів, що включає зафарбовування ділянок проекцій нейронів на фотографіях гістологічного зрізу та проведення морфометрії, який відрізняється тим, що контур нейронів на цифровій фотографії гістологічного зрізу обмальовують в графічному редакторі чорним кольором з наступною комп'ютерною обробкою
 • Документ
  Спосіб визначення ознак карієсу зубів
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2015) Гасюк, Петро Анатолійович; Костиренко, Олексій Петрович; Воробець, Анна Богданівна; Черняк, Валентина Володимирівна
  Спосіб включає виявлення здатності тканин випромінювати світло певного кольору при дії на них УФ променів, при цьому додатково застосовують комбіноване гістохімічне забарвлення ШИК+метиленовим синім, як шліфів, так і макропрепаратів, враховуючи особливості рельєфу різних груп зубів, з наступним вивченням у епіміскропічному світлі.
 • Документ
  Спосіб визначення будови судинно-нервових пучків у нормі та за умовах патології
  (Укрмедпатентінформ, 2017) Пера-Васильченко, Анна Володимирівна; Ройко, Наталія Віталіївна; Проскурня, Сергій Анатолійович; Филенко, Борис Миколайович
  Позитивним ефектом методики визначення будови судинно-нервових пучків є швидкість, доступність і простота виготовлення всіх складових фарби. Відсутність артефактів та чіткість забарвлення тканин, що досліджуються. Поставлене завдання вирішується створенням способу забарвлення (ех tempore) досліджуваного матеріалу розчином амідочорного 10 В. Оптимізується його використання в клініко-лабораторній екстреній діагностиці дегенеративних процесів нервових волокон і визначення нейроциркуляторної гіпоксії.