Наукові праці. Кафедра громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 182
 • Документ
  Dynamics of the psychophysical state of future law enforcement officers in the course of their professional training
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-12-25) Holovanova, I. A.; Gorbenko, D. A.; Ostapovich, V. P.; Okhrimenko, I. М.; Kryvolapchuk, V. O.; Lyakhova, N. A.; Okhrimenko, S. S.; Голованова, Ірина Анатоліївна; Горбенко, Д. А.; Остапович, В. П.; Криволапчук, В. О.; Ляхова, Наталія Олександрівна; Охріменко, С. С.
  Метою було дослідити динаміку показників фізичного та психічного станів курсантів – майбутніх правоохоронців під час навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання. У дослідженні взяли участь 96 курсантівчоловіків віком 17–20 років, які вступили на навчання до Національної академії внутрішніх справ у 2018 році. Тривалість дослідження – 4 роки. Фізичний стан курсантів оцінювався за показниками маси тіла, довжини тіла, віку, ЧСС, тиску та визначався за формулою індексу фізичного стану, запропонованою Є. А. Пироговою. Психічний стан курсантів оцінювався за показниками ситуативної тривожності (методика Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна) та самопочуття, активності і настрою (методика «САН»). Виявлено достовірне покращення індексу фізичного стану у курсантів під час навчання на першому та другому курсах (р<0,05–0,001) та недостовірне погіршення на третьому (р˃0,05). При цьому рівень тривожності курсантів достовірно (р<0,001) знижується впродовж навчання, а емоційний стан – покращується. Це свідчить про ефективність професійної підготовки майбутніх правоохоронців в цілому та фізичної підготовки зокрема. Однак погіршення індексу фізичного стану у курсантів на третьому курсі доводить необхідність удосконалення освітнього процесу з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» шляхом збільшення частки загальної фізичної підготовки. The research aimed to investigate the dynamics of indicators of physical and mental states of cadets, i.e. future law enforcement officers in the course of their training at a higher educational institution with specific learning environment. The research involved 96 male cadets aged 17–20 who entered the National Academy of Internal Affairs in 2018. The research lasted 4 years. Cadets’ physical state was assessed by the indicators of their body weight, body length, age, heart rate, and blood pressure and was determined by the formula of the physical state index proposed by Ye. A. Pirohova. Cadets’ mental state was assessed by the indicators of situational anxiety (methodology of Ch. D. Spielberger, Yu. L. Khanin) and well-being, activity, and mood (“WAM”). A significant improvement in cadets’ physical state index during the first and second years of their training (p < 0.05–0.001) and an insignificant deterioration in the third training year (p ˃ 0.05) was revealed. At the same time, the level of cadets’anxiety significantly (p < 0.001) decreases during their training, and their emotional state improves. This indicates the effectiveness of professional training of future law enforcement officers in general and physical training in particular. However, the deterioration of the physical state index in cadets during the third year of their training proves the need to improve the educational process in the academic subject area referred to as “Special Physical Training” by increasing the share of general physical training.
 • Документ
  Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», 31 травня 2024 року
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-06-20)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» містять в собі наукові праці з питань організаційних, правових, клінічних аспектів діяльності системи громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні в мирний час та під час військового стану, роботі фахівців різних спеціальностей, питанням покращення організації системи громадського здоров’я та галузі охорони здоров’я та оптимізації роботи лікувальних закладів у період реформування
 • Документ
  Tendencies in disability of the population as a result of malignant neoplasms in Ukraine (on the example of the Poltavia region)
  (Aluna Publishing, 2024-01) Bielikova, Inna V.; Khorosh, Maksim V.; Lyakhova, Nataliia A.; Krasnov, Oleh H.; Sharbenko, Tetiana V.; Palamarchuk, Dmytro V.; Бєлікова, Інна Володимирівна; Хорош, Максим Вікторович; Ляхова, Наталія Олександрівна; Краснова, Оксана Іванівна; Шарбенко, Тетяна Вячеславівна; Паламарчук, Дмитро Владленович
  Aim: To study the dynamics of the prevalence and structure of primary disability, including due to cancer, among the population of the Poltava region. Materials and Methods: The study used a retrospective analysis - the depth of the research search was six years (2019-2023); a comparative analysis - to establish the differences in disability indicators. Determining the trends of disability: analyzing the dynamic series. Results: The rate of initial disability due to neoplasms (including malignant) for 2019-2023 in Ukraine population is generally stable with a slight downward trend, in the Poltava region, there is a slight downward trend during the years 2019-2021, starting from 2022, begins to increase sharply, while throughout Ukraine the indicator remains stable. Among the able-bodied population of the Poltava region: if until 2021 the picture is identical to the indicators among the adult population, then starting from 2022 the disability of this contingent in the Poltava region begins to increase, while in Ukraine - to decrease. In 2023 among the population of the Poltava region, diseases of the musculoskeletal system became the cause of disability in 20.5 per 10,000 working-age population (І rank place) ; from circulatory system diseases was 12.3 (ІІ rank place); the rate of disability from a neoplasm is 16.1(ІІІ rank place). Conclusions: Analysis of the dynamics and structure of disabling pathology is important and necessary, as it allows to identify diseases that lead to permanent disability, as well as to develop medical and social measures to prevent disability.
 • Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти»
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-02-23)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти» містять в собі наукові праці з питань орагніазаційних, правових, клінічних аспектів екстреної та невідкладної допомоги в Україні фахівців різних спеціальностей, питанням покращення організації галузі охорони здоров’я та оптимізації роботи лікувальних закладів у період реформування.
 • Документ
  Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», 8 вересня 2023 року
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-09-08)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи» містять в собі наукові праці з питань організаційних, правових, клінічних аспектів медичної реабілітації в Україні фахівцями різних спеціальностей, питанням медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців та правоохоронців, постраждалих внаслідок бойових дій, оптимізації роботи реабілітаційних закладів під час військової агресії рф та в мирний час.
 • Документ
  Громадське здоров’я в Україні: здобутки та виклики сьогодення
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-06) Ждан, Вячеслав Миколайович; Голованова, Ірина Анатоліївна
  У монографії розглянуто актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні, її особливості в умовах реформування, теоретичні та практичні аспекти діяльності під час воєнного стану та в мирний час. Висвітлено різноманітні аспекти громадського здоров’я на сучасному етапі: оцінка якості медичної допомоги, впровадження міжнародних стандартів якості медичної допомоги, епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я, виклики та перспективи реформування, питання безперервної освіти лікарів, сучасний стан клінічного напрямку охорони здоров’я в Україні, розвиток доказової медицини. Монографія розрахована на науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів, студентів, аспірантів, лікарів різних фахів та широкого кола науковців, які цікавляться питаннями розвитку громадського здоров’я в Україні.
 • Документ
  Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», 26 травня 2023 року
  (2023-05)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» містять в собі наукові праці з питань організаційних, правових, клінічних аспектів діяльності системи громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні в мирний час та під час військового стану, роботі фахівців різних спеціальностей, питанням покращення організації системи громадського здоров’я та галузі охорони здоров’я та оптимізації роботи лікувальних закладів у період реформування.
 • Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти», 24 лютого 2023 року
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-02)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти» містять в собі наукові праці з питань організаційних, правових, клінічних аспектів екстреної та невідкладної допомоги в Україні фахівців різних спеціальностей, питанням покращення організації галузі охорони здоров’я та оптимізації роботи лікувальних закладів у період реформування.
 • Документ
  Influence of behavioral factors on health indicators оf school students at the regional level
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-12) Holovanova, I. A.; Lesko, O. M.; Obrevko, N. O.; Liakhova, N. O.; Bielikova, I. V.; Голованова, Ірина Анатоліївна; Лесько, О. М.; Обревко, Н. О.; Ляхова, Наталія Олександрівна; Бєлікова, Інна Володимирівна
  The article analyzes the state of health of schoolchildren aged 10–15 in Kremenchuk and investigates the influence of behavioral risk factors. It was established that the movement activity of schoolchildren is insufficient, 19.2 % have an increased BMI. Detected violations of food behavior, manifested in the replacement of a “healthy snack” with sweets in 30.8 % or refusal of snacks in 12.2 %. 12.8 % of schoolchildren note insufficient duration of night sleep, which leads to overtiredness. It has been established that children 13–15 years are significantly less engaged in physical education; do not follow the rest regime, reducing the time of night sleep; they use fruits, vegetables or yogurts for snacks much less often, preferring snacks and sweets. It was found that 56.4 % of children get sick more than once a year, the influence of behavioral risk factors on the frequency of colds was proven: children who did not do physical education were 3 times more getting colds than those who did active lifestyle; “unhealthy” snacking on sweets and snacks increased the risk of frequent colds by 2 times.
 • Документ
  Study of the emotional status of patients with acute myocardial infarction and their relatives at different stages of the patient's route
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-09) Holovanova, I. A.; Oksak, G. A.; Filatova, O. V.; Lyakhova, N. O.; Pluzhnikova, T. V.; Khorosh, M. V.; Filatova, V. L.; Голованова, Ірина Анатоліївна; Оксак, Григорій Анатолійович; Філатова, Олена Вікторівна; Ляхова, Наталія Олександрівна; Плужнікова, Тетяна Владиславівна; Хорош, Максим Вікторович; Філатова, Валентина Луківна
  It is difficult for a person with any disease to control their emotions, it is difficult to understand their emotional experiences and manage their emotional state. The subjective emotional state of a patient diagnosed with acute myocardial infarction is ignored. To study the emotional state, the authors developed a “Map of emotions of the route of a patient with acute myocardial infarction”. This map shows the palette of negative emotions of the patient and his accompanying relatives on the way from the sudden onset of symptoms to the arrival at the emergency department. The map shows their change to more positive emotions. At the prehospital stage, the medical staff of the ambulance should explain to the patient and his companion what is happening at each stage of the patient's journey. This will positively affect the transformation of negative emotions into positive ones, increase the patient's cognitive abilities
 • Документ
  Modern principles of medical rehabilitation of patients with median defects of the abdominal wall
  (Wydawnictwo Aluna, 2022-09) Lysenko, R. B.; Liakhovskyi, V. I.; Krasnov, О. H.; Krasnova, O. I.; Лисенко, Руслан Борисович; Ляховський, Віталій Іванович; Краснов, Олег Георгійович; Краснова, Оксана Іванівна
  Aim: Toanalyze rehabilitation and improvement of the quality of life of patients with median abdominal wall defects (MAWD) by increasing the efficiency of alloplasty by determining the general principles of planning and performing surgical interventions. Materials and methods: We carried out an analysis of the treatment results of 346 patients with MAWD, who underwent surgery in the 1st Poltava City Hospital for the period 2005-2019. There were 269 women (77.8%), men – 77 (22.2%). 282 (81.5%) patients underwent reconstructive surgeries, 59 (17.1%) – reconstructive and corrective alloplasty techniques, and 5 (1.4%) – corrective ones. Patients underwent surgery: onlay – in 3 patients (0.9%), sublay – in 289 (83.5%), sublay-inlay – in 38 (11.0%), inlay – in 4 (1.2%), Ramirez modification – in 10 (2.9%), open IPOM – in 2 (0.6%). Results: Local complications were in 25 (7.2%) cases: seroma in 12 (3.5%) patients, infiltrate in 5 (1.5%), necrosis of the edges in 4 (1.2%), hematoma – in 3 (0.9%), wound suppuration – in 1 (0.3%). In the remote period, 14 (4.1%) were registered: recurrence – 7 (2.0%); longterm deep seroma- 3 (0.9%); ligature fistulas with phlegmon – 2 (0.6%); abscess formation – 1 (0.3%), hernial sac infiltration – 1 (0.3%). Conclusions: The results of MAWD alloplasty depend on the correct solution of the planning problem and the choice of the most rational treatment tactics. Adequate abdominoplasty leads to an improvement in the quality of life of patients, medical and social rehabilitation.
 • Документ
  Restoration of working capacity of students after physical load in exercises of a cyclic nature
  (Aluna Publishing, 2022-09) Griban, G. P.; Lyakhova, N. A.; Fedorchenko, T. Ye.; Dikhtiarenkonko, Z. M.; Konovetsnko, S. V.; Ohrimenkosnko, Z. V.; Morin, O. L.; Ляхова, Наталія Олександрівна
  Aim: To investigate the impact of pedagogical means of working capacity restoration on students’ results in exercises of a cyclic nature. Materials and Methods: Research methods: theoretical analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation, questionnaire, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 58 students engaged in kettlebell lifting took part in the pedagogical experiment (28 students formed the experimental group, 30 – the control group). 123 coaches and 139 athletes who specialized in cyclic kinds of sports were involved in the survey. Results: It was found out that pedagogical means of restoration and improvement of working capacity are the main ones in the process of training athletes in cyclic kinds of sports. It was determined that with the growth of the athletes’ qualifications, the level of their knowledge and skills regarding the use of pedagogical means of restoration during the training process increases. It was established that the students of the experimental group achieved significantly better results in competitive exercises. Conclusions: Scientifically based, purposeful and constant use of pedagogical means of restoration and improvement of working capacity both in the training process and beyond the educational and training process is a mandatory condition for improving competitive results in cyclic kinds of sports and is a good basis for maintaining high working capacity of student-athletes and preserving their health.
 • Документ
  The impact of health-promoting technologies on university students’ physical development
  (Aluna Publishing, 2022-09) Nosko, M. O.; Mekhed, O. B.; Nosko, Yu. M.; Bahinska, O. V.; Zhara, H. I.; Griban, G. P.; Holovanov, I. A.; Голованова, Ірина Анатоліївна
  Aim: To investigate the impact of training sessions on the ground of health-promoting technologies upon students’ physical development in higher educational institutions. Materials and Methods: A group of 50 female students aged 17 to 22 was under our observation for a year. All of them were divided into the experimental (E) and the control (C) groups. The E group female students (n=25) were regularly involved in training sessions using healthpromoting technologies, the C group female students (n=25) did not take part in this type of activities. Results: The positive impact of training sessions based on health-promoting technologies upon the physical development of the E group students was revealed. A significantly better level of strength and flexibility development was noted in the E group students, compared to the C one. A statistically significant difference was found after the experiment in the E group students’ indicators of static balance, vestibular stability, accuracy of assessment of strength, time and spatial parameters of movements. Conclusions: A rationally constructed system of training sessions based on health-promoting technologies stimulates biological processes, supports the functioning of both individual organs and the students’ body as a whole. This will contribute to strengthening students’ health, increasing their motor activities, improving the efficiency of both learning and future professional activities.
 • Документ
  Correction of body posture disorders in young children of school age in the process of physical education classes
  (Wydawnictwo Aluna, 2022-10) Tymoshenko, O. V.; Domina, Zh. G.; Malechko, T. A.; Lukiianchuk, V. L.; Vykhliaiev, Yu. M.; Liakhova, N. A.; Kobylchenko, V. V.; Ляхова, Наталія Олександрівна
 • Документ
  Assessment of compliance with healthy lifestyle standards by the instructional staff of higher educational institutions
  (Aluna Publishing, 2022-10) Okhrimenko, I. M.; Zasenko, V. V.; Chebotaryova, O. V.; Dushka, A. L.; Lapin, A. V.; Kvitka, N. O.; Holovanova, I. A.; Голованова, Ірина Анатоліївна
  Aim: To assess the quality of compliance with the standards of a healthy lifestyle by instructors of higher educational institutions with specific learning environment and their attitude to exercise. Materials and Methods: To achieve the aim of the research, we conducted a survey of instructors (n=126) of different age groups according to the questionnaire developed by the authors. The questionnaire is designed to investigate the current state of physical training with instructional staff; to clarify the issues of instructors’ healthy lifestyle; to study ways to improve their physical fitness. Results: It was found that only 10.3% of instructors regularly exercise in the morning; 85.7% get to the place of service by public transport or by car and only 14.3% go on foot. On weekends, 41.3% of instructors prefer passive types of motor activity and recreation; more than 50% smoke, in addition, 30.9% smoke one pack or more a day. On top of that, 46.8% of instructors do not engage in physical training at all; 50.9% of instructors answered that they attend training sessions in order to prepare for the test. Conclusions: It was found that the majority of instructors (67.1%) rarely or almost never follow the standards of a healthy lifestyle. Insufficient efficiency of the current system of physical training of instructional staff was identified and the reasons for insufficient level of physical fitness, health of instructors and systematic absence from physical training sessions were revealed.
 • Документ
  The human toll and humanitarian crisis of the Russia-Ukraine war: the first 162 days
  (2022-10) Haque, U.; Naeem, A.; Wang, S.; Espinoza, J.; Holovanova, I.; Gutor, T.; Bazyka, D.; Galindo, R.; Sharma, S.; Kaidashev, I. P.; Chumachenko, D.; Linnikov, S.; Annan, E.; Lubinda, J.; Korol, N.; Bazyka, K.; Zhyvotovska, L.; Zimenkovsky, A.; Nguyen, Uyen-Sa D T; Голованова, Ірина Анатоліївна; Кайдашев, Ігор Петрович; Животовська, Лілія Валентинівна
  Background We examined the human toll and subsequent humanitarian crisis resulting from the Russian invasion of Ukraine, which began on 24 February 2022. Method We extracted and analysed data resulting from Russian military attacks on Ukrainians between 24 February and 4 August 2022. The data tracked direct deaths and injuries, damage to healthcare infrastructure and the impact on health, the destruction of residences, infrastructure, communication systems, and utility services – all of which disrupted the lives of Ukrainians. Results As of 4 August 2022, 5552 civilians were killed outright and 8513 injured in Ukraine as a result of Russian attacks. Local officials estimate as many as 24 328 people were also killed in mass atrocities, with Mariupol being the largest (n=22 000) such example. Aside from wide swaths of homes, schools, roads, and bridges destroyed, hospitals and health facilities from 21 cities across Ukraine came under attack. The disruption to water, gas, electricity, and internet services also extended to affect supplies of medications and other supplies owing to destroyed facilities or production that ceased due to the war. The data also show that Ukraine saw an increase in cases of HIV/ AIDS, tuberculosis, and Coronavirus (COVID-19). Conclusions The 2022 Russia-Ukraine War not only resulted in deaths and injuries but also impacted the lives and safety of Ukrainians through destruction of healthcare facilities and disrupted delivery of healthcare and supplies. The war is an ongoing humanitarian crisis given the continuing destruction of infrastructure and services that directly impact the well-being of human lives. The devastation, trauma and human cost of war will impact generations of Ukrainians to come.
 • Документ
  Аналіз показників роботи медико-санітарної частини військового навчального закладу
  (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 2022-03) Краснова, Оксана Іванівна; Голованова, Ірина Анатоліївна; Плужнікова, Тетяна Владиславівна; Ляхова, Наталія Олександрівна; Мартиненко, Наталія Володимирівна; Краснов, Олег Георгійович; Krasnova, O. I.; Golovanova, I. A.; Pluzhnikova, T. V.; Lyakhova, N. O.; Martynenko, N. V.; Krasnov, O. H.
  Метою наукового дослідження було проаналізувати у динаміці показники діяльності роботи медико-санітарної частини військового навчального закладу за 2018-2020 роки. Матеріали та методи. В ході дослідження використано статистичний та інформаційно-аналітичний методи. Матеріалами дослідження були показники щорічних медичних обстежень та показники надання медичної допомоги працівникам та курсантам військового навчального закладу. Результати. При аналізі показників лікувальної роботи медико-санітарної частини встановлено, що з приводу захворювань в 2018 році було 21029 відвідувань, в 2019 р. – 4222, в 2020 р. – 3423. Зниження кількості захворювань по нозологічним класам пов’язане з тим, що враховуючи реформування медицини та відкриття сімейних амбулаторій пацієнтам зручно звертатися за медичною допомогою за територіальним принципом. Зменшення звернень до лікаря стоматолога пов’язані з великою кількістю стоматологічних кабінетів у місті, низькою фінансовою спроможністю людей, та зменшенням кількості студентів та курсантів коледжу. Медичними працівниками МСЧ проводиться постійна робота по проведенню профілактичних обстежень контингентів обслуговування та осіб, що звертаються для проходження періодичних медичних оглядів. Висновки. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що медико-санітарна частина Кременчуцького льотного коледжу працює стабільно. Зросла кількості прийнятих пацієнтів. Враховуючи актуальність впровадження стаціонарозамінних форм лікування хворих, кількість пролікованих на ліжках денного стаціонару при МСЧ поступово зростає.
 • Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи»
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-09-08)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи» містять в собі наукові праці з питань організаційних, правових, клінічних аспектів медичної реабілітації в Україні фахівцями різних спеціальностей, питанням медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців та правоохоронців, постраждалих внаслідок бойових дій, оптимізації роботи реабілітаційних закладів під час військової агресії рф та в мирний час.
 • Документ
  Дослідження рівня обізнаності дитячих стоматологів та ортодонтів щодо факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей
  (2022-07) Ляхова, Наталія Олександрівна; Lyakhova, N. O.
  Мета: дослідити рівень обізнаності дитячих стоматологів та ортодонтів м. Полтави щодо факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей. Матеріали і методи. Проведено анкетування 39 дитячих стоматологів та лікарів-ортодонтів, які надають стоматологічну допомогу дитячому населенню у м. Полтаві та Полтавській області. Анкета містила запитання щодо сили впливу факторів ризику виникнення ортодонтичної патології в дітей та щодо питань організації ортодонтичної допомоги дітям. Методи: бібліосемантичний, соціологічний (анкетування), статистичний. Результати. Вивчаючи результати анкетування, визначали якісний склад лікарів. Проведено групування факторів ризику на поведінкові, інформаційні, медико-демографічні, організаційні, соціально-економічні, екологічні фактори й обчислення відсоткового розподілу відповідей респондентів стосовно впливу факторів ризику, диспансеризації та обізнаності батьків. При розподілі відповідей лікарів-респондентів за стажем виявили значущі відмінності при відповідях на питання, чи має значення робота з профілактики, медичних оглядів, диспансеризації, гігієнічного виховання (ВШ 4,6 [ДІ 2,43–5,12], р=0,016) та харчування матері під час вагітності (ВШ 5,5 [ДІ 2,17–5,86], р=0,038). Тобто більш досвідчені лікарі, чий стаж перевершує 10 років, надають більшого значення аліментарному фактору виникнення ортодонтичної патології, краще розуміють та вище оцінюють значення профілактичної і диспансерної роботи для зниження стоматологічної захворюваності. Висновки. Визначено досить високий рівень обізнаності лікарів щодо факторів ризику ортодонтичної патології, правильне усвідомлення лікарями місця і значущості скринінгу та диспансеризації дітей із груп ризику розвитку ортодонтичної патології. Проте окремі питання потребують додаткової уваги під час навчання у ЗВО.
 • Документ
  Організаційні, нормативно-правові та клінічні питання реабілітації в Україні в мирний час та під час війни
  (2022-09) Ждан, Вячеслав Миколайович; Голованова, Ірина Анатоліївна
  У монографії розглянуто актуальні питання розвитку системи реабілітації в Україні, її особливості в умовах реформування. Висвітлено різноманітні аспекти реабілітації на сучасному етапі: організаційні, нормативно-правові, клінічні; розглянуто виклики, які виникають під час військового стані, перспективи розвитку фізичної та психічної реабілітації, питання безперервної освіти лікарів. Монографія розрахована на науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів, студентів, аспірантів, лікарів різних фахів та широкого кола науковців, які цікавляться питаннями розвитку системі реабілітації в Україні