Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (145)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 88
 • Документ
  Стійкість еритроцитів щурів різного віку до гіпертонічних умов середовища
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Коба, Л. В.; Шапкіна, О. О.; Жуйкова, А. Є.; Бондаренко, В. А.; Коба, Л. В.; Шапкина, О. А.; Жуйкова, А. Е.; Бондаренко, В. А.; Koba, L. V.; Shapkina, O. A.; Zhuikova, A. E.; Bondarenko, V. A.
  Еритроцити 1- і 12-місячних щурів піддавали гіпертонічному шоку (4,0 М NaCl) після початкової інкубації в розчинах сахарози (0,27 – 1,0 М) на протязі 2, 10, 30, 60 хв. В гіпертонічних неелектролітних середовищах частина клітин тварин обох вікових груп зазнає гемолізу. Рівень їх пошкодження залежить від тонічності розчину, часу експонування, віку тварин. Початкова інкубація еритроцитів 1- і 12-місячних щурів в розчинах сахарози підвищує їх чутливість до подальшого переносу в 4,0 М NaCl.
 • Документ
  Аналіз стану відновлень зубів з фотокомпозиційних матеріалів
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Удод, О. А.; Бекузарова, Х. І.; Удод, А. А.; Бекузарова, К. И.; Udod, O. A.; Bekuzarova, Kh. I.
  Для аналізу стану фотокомпозиційних відновлень зубів було обстежено 236 пацієнтів, у яких з різних фотокомпозиційних матеріалів у приватних стоматологічних закладах було виконано 1946 прямих відновлень. Неприйнятний стан визначено у 58,0% таких відновлень. Найчастіше порушення відновлень, зокрема, крайове забарвлення, дефекти крайового прилягання, вторинний карієс тощо, зустрічалися на контактних поверхнях фронтальних та бічних зубів.
 • Документ
  Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Ризаев, Ж. А.; Асадуллаев, Н. С.; Абдувакилов, Ж. У.; Різаєв, Ж. А.; Асадуллаєв, Н. С.; Абдувакілов, Ж. У.; Rizaev, J. A.; Asadullaev, N. S.; Abduvakilov, J. U.
  Метою цього дослідження було виявити зміни показників фізико-хімічного складу ротової рідини в осіб похилого і старечого віку, а також вивчити вплив ротової рідини на загальний стан ротової порожнини. Відповідно до рекомендацій ВООЗ створені групи у віці 45-60 років, 61-74 роки, 75-89 років і довгожителів 90 років і старше. Вивчалася швидкість салівації, в’язкість слини, показник рН, буферна ємність по кислоті і по лугу, вміст іонів кальцію і фосфору. Отримані дані порівнювали з показниками осіб індексної групи у віці 35-44 роки. Встановлено, що зі збільшенням віку швидкість салівації зменшилася у 90-річних порівняно з індексною групою в 2,5 рази, а в’язкість ротової рідини збільшилася в 2 рази. Буферна ємність, як по кислоті, так і по лугу зменшувалася зі збільшенням віку, а РН зміщалася в кислу сторону, що призводить до демінералізації емалі і зростання патології твердих тканин зубів. При гіпосалівації змішана слина втрачає свою антимікробну, буферну, ремінералізуючу і очищувальну функції. Основною рідиною в порожнині рота, що реалізує іонообмінні реакції між різними зонами, тканинами і органами, є змішана слина (ротова рідина), зміною властивостей якої багато в чому і визначається карієсогенна ситуація. Важливим є проведення досліджень, що дозволяють оцінити функціональний стан найважливіших фізіологічних систем порожнини рота зі збільшенням віку обстежених, і рекомендувати заходи корекції, що сприяють повному або частковому відновленню втрачених функцій. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженням складу змішаної слини осіб похилого та старечого віку, багато питань до цих пір залишаються відкритими. Наведені в літературі параметри властивостей слини у випробовуваних, що знаходяться в однакових умовах, зазнають суттєвих змін. Виходячи з отриманих даних, виникає необхідність індивідуального підходу до лікування стоматологічних захворювань, передбачити предмети і засоби для поліпшення гігієни порожнини рота і засоби, що впливають на поліпшення діяльності слинних залоз (швидкість виділення, зниження в’язкості слини, нормалізація слюновиділення), а також підвищення мінералізуючого потенціалу слини для створення умов правильної мінералізації твердих тканин зубів, що, в кінцевому результаті, буде сприяти зниженню зростання і розвитку карієсу зубів у людей похилого та старечого віку.
 • Документ
  Динаміка показників окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Пясецька, Л. В.; Лучинський, М. А.; Вадзюк, С. Н.; Пясецкая, Л. В.; Лучинский, М. А.; Вадзюк, С. Н.; Pyasetska, L. V.; Luchynskiy, M. A.; Vadzyuk, S. N.
  В статті представлені результати біохімічних досліджень у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту при різних психофізіологічних станах. Визначено динаміку активності окремих ферментів (α-амілаза, кисла і лужна фосфатази) у ротовій рідині двох груп дослідження та проаналізовано дані стосовно реакцій психофізіологічної дезадаптації. У пацієнтів із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта більш виражені запальні явища у тканинах зубоутримуючого апарату, ніж у осіб із запальними ураженнями тканин пародонта, на що вказує підвищений вміст амілази на 21,27% у ротовій рідині та розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини, шляхом зменшення на 15,13% активності лужної фосфатази на фоні збільшення на 25,57% активності кислої фосфатази. Отримані результати планується використати для розробки та впровадження лікувально-профілактичної програми для даної категорії пацієнтів та на аналіз динаміки змін біохімічних показників ротової рідини у різні терміни спостереження.
 • Документ
  Використання пломбувальних матеріалів у районних та міських лікувальних закладах Кіровоградської області
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Ляшенко, А. С.; Удод, О. А.; Роман, О. Б.; Ляшенко, А. С.; Удод, А. А.; Роман, О. Б.; Liashenko, A. S.; Udod, O. A.; Roman, O. B.
  За результатами проведеного аналізу використання пломбувальних матеріалів для відновлення зубів, уражених карієсом і його ускладненнями, найчастіше у лікувальних закладах районів і міст Кіровоградської області у 2013 та 2017 роках застосовували композити хімічного твердіння, далі за частотою йшли цементи та фотокомпозити, причому останнім роком фотокомпозиційні матеріали використовували більш широко
 • Документ
  Рациональный подход к комплексной профилактике и лечению воспалительных заболеваний пародонта
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Закизаде, А. Е.; Алиева, Е. Р.; Мамедов, З. Н.; Закізаде, А. Е.; Алієва, Е. Р.; Мамедов, З. Н.; Sakizade, A. E.; Aliyeva, E. R.; Mamedov, Z. N.
  У сучасній стоматології однією з складних проблем залишається ефективне лікування і профілактика запальних захворювань м’яких тканин пародонту. Мета дослідження: підвищення ефективності профілактики і лікування катарального гінгівіту. Місцеве застосування нового комбінованого рослинного препарату в комплексному лікуванні пацієнтів сприятливо впливає на клінічні симптоми запалення м’яких тканин пародонта 18 пацієнтів з хронічним катаральним гінгівітом. Так само як у пацієнтів, у яких протизапальна терапія проводилася традиційними методами з використанням антисептика, у хворих, в схему лікування яких включали місцеве застосування фітопрепарату, також було відзначено виражене зниження кровоточивості ясен. Запропонований метод швидко знімав запалення на тлі поліпшення гігієнічного стану порожнини рота і сприяв запобіганню мікробного обсіменіння ясенної кишені. Під впливом розробленого місцевого методу лікування при запальних захворюваннях пародонта у хворих створюються оптимальні умови для усунення імунологічних порушень і порушень мікробіоценозу порожнини рота і відновлення функціонального стану пародонта. Ми прийшли до висновку, що місцеве, при алергічній реакції на традиційний антисептик, застосування запропонованих ліків покращує гігієнічний стан порожнини рота, чинить регенеративну дію на тканини і підвищує ефективність лікування.
 • Документ
  Вплив кардіопульмональної патології на імунокомпетентні клітини ясен
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Ємельянова, Н. Ю.; Емельянова, Н. Ю.; Emelyanova, N. Yu.
  В роботі наведена оцінка імунологічних показників епітеліоцитів ясен 130 пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ), у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) на тлі прийому базисної терапії. Пацієнти були розподілені на групи в залежності від термінів прийому терапії. Відзначено, що у всіх пацієнтів спостерігалися зміни в кількісному співвідношенні популяцій лімфоцитів, а також порушення в процесах клітинного оновлення, з переважанням апоптозу над проліферативною активністю.
 • Документ
  Оцінка ефективності ендодонтичного лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Ган, І. В.; Зубачик, В. М.; Пороховська, Н. В.; Ган, И. В.; Зубачик, В. М.; Пороховская, Н. В.; Han, I.; Zubachyk, V.; Porokhovska, N.
  Метою нашого дослідження було оцінити ефективність лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба розпрацьованою композицією та порівняти з результатами використання загальноприйнятого матеріалу МТА. Клінічно доведено, що запропонована композиція, яка містить гідроксіапатит кальцію, засіб для ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин, полівінілпіролідон 40% та сульфат барію ефективніше стимулює процеси біоревіталізації та регенерації тканин періодонту як при створенні апікальної пломби, так і при трансканальному виведенні композиції у позаапікальну зону у порівнянні з препаратом МТА.
 • Документ
  Чи є ефективними масові флюорографічні обстеження населення при виявленні туберкульозу легень
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Мащак, О. І.; Костенецький, М. І.; Лемешко, Л. Т.; Черненко, С. В.; Куцак, А. В.; Мащак, А. И.; Костенецкий, М. И.; Лемешко, Л. Т.; Черненко, С. В.; Куцак, А. В.; Maschak, O. I.; Kostenetsky, M. I.; Lemeshko, L. T.; Chernenko, S. V.; Kutsak, A. V.
  Актуальність дослідження визначається тим, що незважаючи на загальну тенденцію щодо зниження захворюваності на туберкульоз в Україні, актуальними є проблеми недовиявлення туберкульозу. За даними ВООЗ, близько 20% випадків туберкульозу в Україні залишаються недовиявленими. Практика масового флюорографічного обстеження серед загального населення для виявлення туберкульозу на даний момент є неефективною, високо затратною та недоцільною з економічної точки зору. Мета статті полягає в аналізі показників охоплення населення Запорізької області профілактичним флюорографічним обстеженням та показників виявлення захворюваності на туберкульоз цим методом за період 2013-2017 рр. Встановлено, що показники охоплення флюорографічним обстеженням складають від 3461,49 до 4022,71 на 10 000 населення. При цьому, для виявлення одного хворого на туберкульоз треба опромінити 5000 пен- сіонерів, 2702 працівника промислових підприємств, 2857 працівників бюджетної сфери, 353 – непрацюючих працездатного віку. Визначено, що за період 2013-2017 рр. питома вага виявленої легеневої форми туберку- льозу від усіх досліджених складає 0,02-0,04%, що є дуже низьким показником. У статті розкрито розуміння того, що масові профілактичні флюорографічні обстеження населення з метою виявлення туберкульозу дають значний вклад в колективну дозу опромінення населення. Так, в Запорізькій області в структурі рентгендіагностичних процедур флюорографія складає 29-36%. За період 2013-2017 рр. річна індивідуальна ефективна доза за рахунок рентгендіагностичних процедур збільшилася з 0,9 мЗв до 1,02 мЗв (колективна доза коливається в межах 1620,5-1759,0 люд.-Зв. Ґрунтуючись на результатах аналізу, розраховано ризик виникнення захворювань, асоційованих з впливом іонізуючого випромінювання – новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, вроджені аномалії (вади розвитку) – від усіх рентгенодіагностичних процедур у Запорізькій області складає 118-128 випадків на рік, з них на долю флюорографічних обстежень припадає 25-30 випадків. Результати аналізу показників охоплення населення флюорографічним обстеженням і показників захворюваності на туберкульоз легень за період 2013-2017 рр., а також з врахуванням ймовірності виникнення негативних наслідків від впливу рентгенівського опромінення, підтверджують, що масове флюорографічне обстеження серед загального населення для виявлення туберкульозу є неефективним.
 • Документ
  Клініко-економічна ефективність застосування деструктивних методів лікування епідермальних дисплазій шкіри в умовах міждисциплінарної медичної практики
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Зюков, О. Л.; Ошивалова, О. О.; Зюков, О. Л.; Ошивалова, Е. А.; Ziukov, O. L.; Oshyvalova, О. O.
  Впровадження в дерматоонкології нових медичних технологій потребує доказу їх ефективності і безпеки не тільки з клінічних позицій, а також обґрунтування їх застосування з економічної точки зору. Така необхідність стає особливо актуальною в умовах обмежених ресурсів охорони здоров`я і зростан- ня онкологічних захворювань шкіри серед населення України. Методологія клініко-економічного аналізу дозволяє проводити комплексний аналіз результатів медичних втручань і витрат на їх застосування, що впливає на прийняття рішення про доцільність використання в охороні здоров’я окремих технологій. Мета роботи полягала у вивченні клініко-економічної ефективності застосування деструктивних методів лікування епідермальних дисплазій шкіри в умовах міждисциплінарної медичної практики у вітчизняній системі охорони здоров`я. Методи. Проведення клініко-економічного аналізу грунтувалось на використанні персоніфікованих даних 245 хворих на епідермальні дисплазії шкіри, оцінці прямих і непрямих витрат на лікування деструктивними методами (хірургічним, радіохірургічним). Результати. При використанні радіохірургічного методу показник ефективності лікування був достовірно вищим і склав 100%, показник «витрати-ефективність» був нижчими (9,17 грн.) в 4,8 рази, показник «вартості хвороби» був нижчим в 4,4 рази і склав 917,04 грн. Відповідно показник різниці витрат згідно аналізу «мінімізації» витрат склав -3131,26 грн. Висновки. Проведений клініко-економічний аналіз застосування радіохірургічного метода лікування епідермальних дисплазій шкіри в порівнянні з традиційним хірургічним, має вищу клінічну ефективність, зменшує «вартість хвороби», знижує витрати на лікування випадку.
 • Документ
  Самооцінка системи управління медичною профілактикою у багатопрофільному закладі охорони здоров’я за функціональною методикою
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Гандзюк, В. А.; Gandzyuk, V. А.
  Принцип участі медичного персоналу в забезпеченні якості медичного обслуговування пацієнтів є одним із важливіших принципів концепції «Загального управління якістю». Вивчення ставлення лікарів до різноманітних аспектів медичного обслуговування, дозволяє оцінити рівень задоволеності своєю діяльністю, мотивацію надавати якісні медичні послуги, встановити потребу підвищення рівня поінформованості лікарів про усі спектри діяльності закладу охорони здоров’я, у якому вони працюють. У статті наведено основні результати проведеного автором дослідження: встановлено наявність розбіжностей у оцінці системи медичної профілактики лікарями первинної ланки надання медичної допомоги, зокрема, лікарями-терапевтами дільничними та сімейними лікарями становила 75,8±0,07 (М±m) балів і була значно вищою аніж оцінка лікарів котрі надають вторинну медичну допомогу (лікарів-хірургів, лікарів-ендокринологів, лікарів-дерматологів тощо) – 68,1±0,11 (М±m) балів.
 • Документ
  Мікросателітна нестабільність в поліпах товстої кишки різної гістологічної будови з безсимптомним перебігом
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Варивода, О. Ю.; Варивода, Е. Ю.; Varyvoda, O. Yu.
  За даними багатьох дослідників КРР найчастіше виникає на фоні поліпозного ураження. Метою роботи було провести визначення у них статусу МСН поліпів товстої кишки, встановити частоту поліпозного ураження товстої кишки у безсимптомних пацієнтів, визначити статево-віковий, гістологічний розподіл, а також розподіл за локалізацією виявлених поліпів. В результаті проведеного дослідження у 32% (64 особи) безсимптомних пацієнтів було діагностовано полі- позне ураження товстої кишки, з них у 8 осіб знайдено рак (12,5%), що є доволі вагомою часткою від загальної кількості. На частку потенційно небезпечних поліпів, з точки зору розвитку раку, припало 29 випадків (45,3%), що ще раз підтверджує необхідність профілактичних скринінгів дорослого населення. Імуногістохімічне дослідження показало наявність МСН в одному випадку раку, де не прореагував жоден з білків, що ми можемо розцінювати як МСН високого ступеня. Експресія білка MLH-1 у групі «Аденоми мінімальна дисплазія» була достовірно (p<0,05) менша частка (57,14±18,70%) порівняно з групами «Гіперпластичні поліпи» та «Аденоми максимальна дисплазія. Експресія білка MSH-2 у групі «Аденоми мінімальна дисплазія» була достовірно (p<0,05) менша (2,29±0,30) порівняно з групою «Гіперпластичні поліпи», де даний показник склав 3,00±0,00. Експресія білка MSH-6 була найбільшою у групі «Аденоми максимальна дисплазія» (3,00±0,00) та достовірно (p<0,05) перевищувала даний показник у групі «Гіперпластичні поліпи», де він становив 2,14±0,30. Високі показники експресії білка MSH-6 у групі «Гіперпластичні поліпи» дають підстави переглянути значення цих поліпів в розвитку карциноми, так як дотепер вони не вважались передраковими станами. Отримані результати дозволяють підвищити як якість преморбідної діагностики розвитку КРР у пацієнтів з безсимптомним перебігом поліпозного ураження товстої кишки та, в подальшому, впровадити рекомендації щодо прогнозування розвитку злоякісних трансформацій поліпів.
 • Документ
  Морфологічні основи морфогенезу серця у ранньому постнатальному розвитку в нормі
  (Morphological basis of heart morphogenesis in early postnatal development is normal, 2018) Шевченко, І. В.; Шевченко, И. В.; Shevchenko, I. V.
  У дослідження включено вагітні самки щурів лінії Wistar вагою 200-220 г. На 1, 5 і 7 добі після народження потомство вилучали для дослідження морфогенезу серця. Вилучали серце і фіксували у 10% розчині формаліну. З дослідних зразків виготовляли гістологічні зрізи і забарвлювали гематоксиліном з еозином. Морфометрію серця проведено з використанням програмного забезпечення. Гістологічне дослідження морфогенезу серця полягало у аналізі змін будови шлуночків і передсердя, а також аорти. На основі результатів дослідження зроблено висновок про однорідність морфогенезу міокарду передсердь і шлуночків. На основі анатомо-морфометричного та гістологічного досліджень зроблено висновок про основні закономірності морфогенезу серця на ранньому постнатальному періоді розвитку. Активний розвиток серця відбувається завдяки збільшенню об’єму міокарду шлуночків серця і у більшій мірі лівого шлуночка. У терміни 1-5 доби встановлено майже двократно збільшується обсяг лівого шлуночка. Морфогенез міокарду шлуночка характеризується більшими морфогенетичними змінами порівняно з міокардом передсердя, які полягають у активному ангіогенезі, пошаровому розвитку волокон кардіоміоцитів. У термін перших 7 діб відбувається активний морфогенез аорти, який реалізується завдяки збільшенні товщини стінки та щільності гладком’язових клітин.
 • Документ
  Экспериментально-морфологическое обоснование дифференцированного подхода к лечению периимплантита
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Шевела, Т. Л.; Походенько-Чудакова, И. О.; Кабак, С. Л.; Шевела, Т. Л.; Походенько-Чудакова, І. О.; Кабак, С. Л.; Shevela, T. L.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Kabak, S. L.
  Стадії загоєння кісткової рани після установки дентальних імплантатів проходять всі етапи репаративної регенерації кісткової тканини: запалення, проліферації і загоєння можуть поєднуватися один з одним, але в кожен період одна з них домінує, що відбивається на мінеральній щільності кістки і морфологічній структурі (Саранча Е.Б., Горчаков В.Н., Олесова В.Н.). Автори на підставі даних морфологічного дослідження в умовах експерименту поставили за мету обгрунтувати диференційований підхід до лікування запальних ускладнень в кістковій тканині щелеп після операції дентальної імплантації. Результати дослідження показали, що у тварин серії 1 з розвитком мукозиту і проведенням місцевого протизапального лікування в області м’яких тканин, що оточують імплантат, через 30 діб імплантати були стійкі і явища мукозиту були відсутні. У тварин серії 2 з наявністю патологічної кишені в області імплантату, але збереженні стабільності імплантату і проведенням місцевого протизапального лікування в поєднанні з хірургічним лікуванням, що включає кюретаж грануляційної тканини і заповнення дефекту кістки в області імплантату остеотропним матеріалом на 30 добу спостережень 3 імплантата були дезінтегровані (25%), що підтверджується даними морфологічного дослідження. У серії 3, при розвитку важкого ступеня периімплантиту, також з проведенням місцевого протизапального лікування і кюретажу в області рухливості імплантату (100%).
 • Документ
  Морфологічні зміни в яєчках щурів після вживання ехінацеї пурпурової
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Шарапова, О. М.; Шарапова, Е. Н.; Sharapova, E. N.
  В даній роботі автором досліджені морфологічні зміни в яєчках щурів, що вживали 7% спиртову настоянку ехінацеї пурпурової, у порівнянні з контрольними тваринами. Доведено, що морфологічна структура тканини яєчок тварин, які вживали імуномодулятор, значно не відрізнялася від структури контрольних тварин. У просвіті сім’яних канальців спостерігався активний процес сперматогенезу зі статевими клітинами на різних стадіях розвитку. Середній діаметр сім’яних канальців яєчок щурів суттєво не відрізнявся в усіх групах тварин.
 • Документ
  Статеві відмінності кровопостачання сечівника у плодів людини 6 місяців
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Хмара, Т. В.; Заморський, І. І.; Бойчук, О. М.; Бамбуляк, А. В.; Гончаренко, Валентина Анатоліївна; Заморский, И. И.; Khmara, Т. V.; Zamorskii, I. I.; Boichuk, O. M.; Bambuliak, A. V.; Goncharenko, V. A.
  За допомогою комплексу морфологічних методів дослідження встановлено статеві особливості кровопостачання сечівника та суміжних структур у плодів людини 6 місяців. З’ясовано, що процеси формоутворення, становлення топографії та кровопостачання сечівника відбуваються у тісному взаємозв’язку з розвитком і формуванням суміжних органів та структур залежно від статі. Кровопостачання чоловічого сечівника та міхурово-сечівникового сегмента забезпечується гілками нижніх міхурових і сечівникових артерій, артерій цибулини статевого члена. У кровопостачанні жіночого сечівника та міхурово-сечівникового сегмента беруть участь гілки нижніх міхурових, середніх прямокишкових, сечівникових та піхвових артерій.
 • Документ
  Стан вінцевих артерій при моделюванні атеросклерозу у щурів
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Трясак, Н. С.; Сілкіна, Ю. В.; Трясак, Н. С.; Силкина, Ю. В.; Tryasak, N. S.; Silkina, Yu. V.
  Атеросклеротичне пошкодження моделювали шляхом введення щурам ліпопротеїнів низької щільності людини. Була досліджена структурна та морфометрична перебудова стінки вінцевих артерій середнього та дрібного калібру на різних етапах розвитку атеросклерозу, яка супроводжувалась потовщенням стінки судин за рахунок звуження їх просвіту. Вінцеві артерії дрібного калібру зазнавали більш ранніх та виражених змін гістоструктури. Товщина стінки вінцевих артерій середнього калібру статистично вагомо зростала на 24,04 %, дрібного калібру – на 41,81 %. Індекс Вогенворта збільшувався в 1,69 рази в вінцевих артеріях середнього калібру, в 2,33 рази (р<0,05) – у судинах дрібного калібру та вказував на функціональну неспроможність артерій забезпечувати достатнє кровопостачання серцевого м’яза.
 • Документ
  Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови ендотеліоцитів артеріального і венозного русел порожньої кишки при резекції різних об’ємів паренхіми печінки
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Татарчук, Л. В.; Гнатюк, М. С.; Tatarchuk, L. V.; Hnatjuk, M. S.
  В експерименті на лабораторних білих щурах встановлено, що резекція 58,1 % паренхіми печінки призводить до пострезекційної портальної гіпертензії і вираженої структурної перебудови ендотеліальних клітин артеріального і венозного русел порожньої кишки, яке характеризується нерівномірними, диспропорціональними змінами морфометричних параметрів їх цитоплазми і ядер, порушеннями відношень між ними, значним зростанням відносних об’ємів пошкоджених ендотеліоцитів. Вираженість структурних змін ендотеліоцитів домінує у венах порожньої кишки і залежить від видаленого об’єму паренхіми печінки.
 • Документ
  Экспериментальное исследование гепатотоксичности 2% раствора лидокаина гидрохлорида при различном числе инъекций
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Походенько-Чудакова, И. О.; Максимович, Е. В.; Походенько-Чудакова, І. О.; Максимович, К. В.; Pohodenko-Chudakova, I. O.; Maksimovich, E. V.
  Вступ. Місцеві анестетики групи амідів гепатотоксичні. Мета роботи – дослідити експериментально морфологічні зміни в печінці при різній кількості введень 2% розчину лідокаїну гідрохлориду в область голови та шиї. Об’єкт і методи. Дослідження виконані на двох серіях (по 10 особин) лабораторних білих мишей. Кожні 3-4 дні (1, 3, 7, 11, 15 добу, всього 5 ін’єкцій) в піднижньощелепну область особинам серії 1 (порівняння) вводили розчин води для ін’єкцій, серії 2 – 2% розчин лідокаїну гідрохлориду. Результати. У особин серії 1 при всіх термінах спостереження не відзначалося гепатотоксичних змін, у особин серії 2 зі збільшенням числа введень 2% лідокаїну збільшувалося число некрозів гепатоцитів, з’явилася жирова дистрофія печінки, перипортальна інфільтрація, холестаз. Зміни після п’ятої ін’єкції (15 доба) можна розцінювати як хронічне лікарське ураження. Висновок. В результаті дослідження виявлено, що гепатотоксичність 2% розчину лідокаїну гідрохлориду має місце навіть при одноразовому його введенні, наростає зі збільшенням числа введень, що диктує необхідність проведення профілактичних заходів.
 • Документ
  Порівняння ембріотропної дії солей кадмію на ембріогенез щурів в експерименті
  (Полтавський державний медичний університет, 2018) Нефьодова, О. О.; Гальперін, О. І.; Нефедова, Е. А.; Гальперин, А. И.; Nefodova, O. O.; Halperin, O. I.
  В останні роки відбулося розширення сфери використання різних сполук кадмію і значне збільшення антропогенного вкладу в забруднення ними навколишнього середовища, згідно з даними чисельних досліджень показники репродуктивної функції у жінок, які проживають в забруднених містах, значно відрізняються від контрольних показників. У зв’язку з цим виникає необхідність проведення комплексного дослідження впливу різних солей кадмію на загальний хід ембріогенезу, що є актуальним з точки зору як теоретичної біології, так і практичної медицини. Метою дослідження було експериментальне визначення впливу низьких доз цитрату кадмію та хлориду кадмію на загальний хід ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні. Для моделювання впливу і токсичної дії експозиції солей кадмію протягом всієї вагітності самицям щурів лінії Wistar щодня per os через зонд вводили цитрат кадмію або хлорид кадмію (в дозі – 1,0 мг/кг). Проведене експериментальне дослідження показало різну ембріотоксичність солей кадмію, про що свідчить рівень ембіолетальності, показники кількості живих плодів, показники загальної, доімплантаційної та постімплантаційної ембріональної смертності. Результати дослідження виявили більш виражений ембріотоксичний ефект впливу хлориду кадмію у порівнянні до впливу цитрату кадмію при їх однаковій дозі та способі введення в експерименті на щурах.