Навчально-методичні видання. Кафедра хімії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Аналітична хімія
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Сизоненко, Наталія Валентинівна; Стрижак, Світлана Володимирівна; Криворучко, Аліна Валеріївна; Кузнецова, Тетяна Юріївна
  Навчальний посібник «Аналітична хімія» призначено для здобувачів рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». У навчальному посібнику викладений матеріал з найважливіших класів органічних сполук за функціональним принципом. Закономірності органічної хімії розглядаються переважно на речовинах, що мають біологічне значення та на лікарських засобах.
 • Документ
  Органічна хімія
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Іващенко, Олена Дмитрівна; Копанцева, Лариса Миколаївна
  Навчальний посібник з обов’язкової навчальної дисципліни «Органічна хімія» для студентів спеціальності «Фармація, промислова Фармація» являє собою адаптовану до потреб медицини класичну модель хімічного курсу органічної хімії. Беручи до уваги те, що викладання даної дисципліни здійснюється на першому курсі бакалаврського рівня вищої освіти медичних інститутів, посібник містить теоретичні основи будови та реакційної здатності органічних сполук. Кінцевою метою вивчення навчальної дисципліни «Органічна хімія» в медичних інститутах складається з формування знань закономірностей хімічної поведінки основних класів природних органічних сполук у взаємозв’язку з їх будовою для використання цих знань у якості основи при вивченні процесів, що протікають у організмі людини. Органічна хімія покликана озброїти майбутніх фармацевтів знаннями молекулярних основ процесів життєдіяльності, напрацювати в них логічно хімічного мислення та вміння орієнтуватися у класифікації, будові та властивостей органічних сполук, що складають лікарські препарати. Посібник має систематично викладений матеріал на базі основних теоретичних уявлень про електронну та просторову будову органічних сполук, механізми їх перетворення. Значну увагу приділено взаємозв’язку між хімічною будовою сполуки, її біологічним значення та дією лікарських засобів на організм людини. Особлива увага приділена систематичному викладу закономірностей хімічних властивостей органічних сполук та взаємозв’язку їх будови і формування на цій основі творчого хімічного мислення, необхідного для успішного освоєння профільних дисциплін, а також для практичної діяльності. Головна задача органічної хімії як фундаментальної дисципліни – забезпечити науковий підхід до вирішення таких проблем, як 4 фармацевтичний, фітохімічний та хіміко-токсикологічний аналіз, а також синтез, оцінка якості та технологія виготовлення лікарських препаратів і умов їх зберігання. Основними завданнями опорного конспекту є: – навчити здобувача вищої освіти загальним принципам оцінки хімічних властивостей органічних сполук; – дати знання про будову речовин, які складають класи органічних сполук (білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вітаміни, ферменти, гормони) на основі знань про класи сполук; – навчити студентів лабораторно досліджувати та виявляти певні класи органічних сполук за властивостями їх функціональних груп; – проводити якісні і кількісні реакції та оцінити показники при лабораторному органічному дослідженні.
 • Документ
  Медична хімія. Модуль ІІ. «Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз»
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Копанцева, Лариса Миколаївна
  У навчальному посібнику «Модуль ІІ. Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз» наведені фізико-хімічні основи науки про поверхневі явища і дисперсні системи, актуальні проблеми сучасної біології та медицини – термодинаміка та енергетика біопроцесів, осмотичні явища, мембранні рівноваги, окисно-відновні процеси та редокс-потенціали у фізіологічних середовищах, кінетика біологічних процесів, ферментативний каталіз, стійкість колоїдних систем організму. У Модулі ІІ основну увагу приділено фізико-хімічним процесам, які відбуваються на молекулярному та субмолекулярному рівнях, оскільки саме тут знаходяться причини виникнення різних форм захворювань і специфічність спадкових ознак.
 • Документ
  Medical Chemistry : Workbook for students of dentistry faculties of higher educational institutions of Ministry of Health of Ukraine
  (2021-06) Ivashchenko, O. D.; Nikozyat, Yu. B.; Tsuber, V. Yu.; Ishcheykina, L. K.; Kopantseva, L. M.; Didenko, Ye. P.; Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна
 • Документ
  Medical Chemistry : Workbook for students of medical faculties of higher educational institutions of Ministry of Health of Ukraine
  (Полтавський державний медичний університет, 2021-06) Ivashchenko, O. D.; Nikozyat, Yu. B.; Tsuber, V. Yu.; Ishcheykina, L. K.; Kopantseva, L. M.; Didenko, Ye. P.; Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна
 • Документ
  Медична хімія. Модуль І. Кислотно-основна рівновага та комплексоутворення в біологічних системах
  (2021-06) Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Ivashchenko, O. D.; Nikoziat, Y. B.; Kopantseva, L. M.; Ishcheykina, L. K.
 • Документ
  Медицинская химия : рабочая тетрадь для студентов стоматологических факультетов высших учебных заведений МОЗ Украины
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Иващенко, Елена Дмитриевна; Никозять, Юлия Борисовна; Харченко, Светлана Владимировна; Цубер, Виктория Юрьевна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Копанцева, Лариса Николаевна; Диденко, Евгения Павловна; Ivashchenko, O. D.; Nikoziat, Yu. B.; Kharchenko, S. V.; Tsuber, V. Yu.; Ishcheikina, L. K.; Kopantseva, L. M.; Didenko, Ye. P.; Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Харченко, Світлана Володимирівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна
 • Документ
  Медична хімія. Робочий зошит для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Харченко, Світлана Володимирівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна; Ivashchenko, O. D.; Nikoziat, Yu. B.; Kharchenko, S. V.; Tsuber, V. Yu.; Ishcheikina, L. K.; Kopantseva, L. M.; Didenko, Ye. P.; Иващенко, Елена Дмитриевна; Никозять, Юлия Борисовна; Харченко, Светлана Владимировна; Цубер, Виктория Юрьевна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Копанцева, Лариса Николаевна; Диденко, Евгения Павловна
 • Документ
  Медична хімія : робочий зошит для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Харченко, Світлана Володимирівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна; Ivashchenko, O. D.; Nikoziat, Yu. B.; Kharchenko, S. V.; Tsuber, V. Yu.; Ishcheikina, L. K.; Kopantseva, L. M.; Didenko, Ye. P.; Иващенко, Елена Дмитриевна; Никозять, Юлия Борисовна; Харченко, Светлана Владимировна; Цубер, Виктория Юрьевна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Копанцева, Лариса Николаевна; Диденко, Евгения Павловна
 • Документ
  Медицинская химия : методические указания для иностранных студентов высших учебных заведений МОЗ Украины, обучающихся на русском языке по специальности " Медицина"
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Цубер, Виктория Юрьевна; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Kharchenko, S. V.; Ishcheykina, L. K.; Tsuber, V. Yu.; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.
  Методические указания по медицинской химии разработаны впервые для студентов I курса факультета подготовки иностранных студентов, специальность «Медицина», подготовки специалистов второго (магистерского) уровня, согласно новой Программе 2016 года. Методические указания разработаны по новой форме 2015 года для методичек УМСА ко всем практическим занятиям, согласно календарно-тематическим планам и рабочей программе 2017 – 2018 учебного года. К каждому занятию указаны: актуальность темы; компетентности; конкретные цели; базовые знания, уме-ния, навыки, необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция); задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию и на занятии: а) перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию (термины и их определения или формулы, внесенные в таблицу); б) теоретические вопросы к занятию; в) практическая работа (задание), что выполняется студентами на занятии; расчетные и ситуационные задачи, которые решают студенты на занятии; содержание темы (тезисы); материалы для самоконтроля: а) задания для самоконтроля; б) задачи для самоконтроля; литература, где указаны учебники и страницы, на которых изложена тема занятия: а) основная; б) дополнительная; в) информационные ресурсы. Перед каждым из двух ИМК есть методички к занятиям «Расчетные и ситуационные задачи. Контроль практических навыков.», согласно перечню данных типов задач и списку практических навыков в новой Программе 2016 года. В методичках приведены примеры решения данных типов задач и описаны все практические навыки. В методичках к 1-му и 2-му ИМК есть перечень всех вопросов и ответы на эти вопросы, то есть краткие ответы и на все экзаменационные вопросы.
 • Документ
  Медицинская химия : методические указания для иностранных студентов высших учебных заведений МОЗ Украины, обучающихся на русском языке по спецальности «Стоматология»
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Цубер, Виктория Юрьевна; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна; Kharchenko, S. V.; Ishcheykina, L. K.; Tsuber, V. Yu.; Tykhonovych, K. V.; Kotvytska, A. A.
  Методические указания по медицинской химии разработаны впервые для студентов I курса факультета подготовки иностранных студентов, специальность «Стоматология», подготовки специалистов второго (магистерского) уровня, согласно новой Программе 2016 года. Методические указания разработаны по новой форме 2015 года для методичек УМСА ко всем практическим занятиям, согласно календарно-тематическим планам и рабочей программе 2017 г. К каждому занятию указаны: актуальность темы; компетентности; конкретные цели; базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция); задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию и на занятии: а) перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию (термины и их определения или формулы, внесенные в таблицу); б) теоретические вопросы к занятию; в) практическая работа (задание), что выполняется студентами на занятии; расчетные и ситуационные задачи, выполняемые студентами на занятии; содержание темы (тезисы); материалы для самоконтроля: а) задания для самоконтроля; б) задачи для самоконтроля; литература, где указаны учебники и страницы, на которых изложена тема занятия: а) основная; б) дополнительная; в) информационные ресурсы. Перед ИМК есть методичка к занятию «Решение задач. Контроль практи-ческих навыков.», согласно перечню данных типов задач и списку практических навыков в новой Программе 2016 года. В методичке приведены примеры решения данных типов задач и описаны все практические навыки. В методичке к ИМК есть перечень всех вопросов и краткие ответы на эти вопросы.
 • Документ
  Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ
  (Знання, 2011-06) Іващенко, Олена Дмитрівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Дмитренко, Вікторія Іванівна; Кудрик, Маргарита Арнольдівна; Стебліна, Катерина Пилипівна; Ivaschenko, O.; Nikozyat, Y.; Dmytrenko, V.; Kudryk, M.; Steblyna, K.; Иващенко, Елена Дмитриевна; Никозять, Юлия Борисовна; Дмитренко, Виктория Ивановна; Кудрик, Маргарита Арнольдовна; Стеблина, Екатерина Филипповна
  Посібник включає теоретичний матеріал найважливіших тем з курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічних і фізико-хімічних методів дослідження. У відповідності до навчальної програми посібник логічно розбитий на три частини. Особливістю посібника є урахування положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наведений теоретичний матеріал можна застосовувати при якісному та кількісному визначені різних продуктів, якості непродовольчих товарів, дисперсних систем, високомолекулярних сполук. Викладання матеріалу надається у стислій та доступній формі з використанням ілюстрацій, довідниковим матеріалом, доповнюється тестовими завданнями до кожного розділу та теоретичними питаннями до модулів, які дозволяють перевірити студентам ступінь самостійної підготовки теоретичного матеріалу, що допоможе їм під час захисту лабораторних робіт, задач, модулів, виконанні конкретних індивідуальних завдань. Посібник призначений для майбутніх фахівців за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Товарознавство та експертиза в митній справі», які повинні вміти досліджувати хімічні та фізико-хімічні властивості товарів, проводити експертизу та контроль якості продуктів.
 • Документ
  Методические указания к самостоятельной работе по медицинской химии для студентов 1 курса стоматологического факультета при подготовке к занятию и на занятии. Модуль «Основы медицинской химии»
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2014) Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Цубер, Виктория Юрьевна; Kharchenko, S.; Ishcheykina, L.; Tsuber, V.; Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Вікторія Юріївна
  Методические указания подготовлены в соответствии с программой “Медицинская химия” для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации для специальности “Стоматология” (Киев, 2010 г.); Методические указания структурированы на 1 модуль “Основы медицинской химии”, в состав которого входят два смысловых модуля: “Гомогенные равновесия в биологических жидкостях” и “Гетерогенные равновесия в биологических жидкостях”. Пособие включает 18 лабораторно-практических ( 2 час.) занятий и материалы для итогового модульного контроля. К каждому занятию отмечены актуальность темы, конкретные цели, базовые знания и умения, задания для самостоятельной работы во время подготовки студентов к занятию (теоретические вопросы, практическая работа) и материалы для самоконтроля (с вопросами и ответами).
 • Документ
  Медична хімія. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2011) Харченко, Світлана Володимирівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Стороженко, Володимир Олексійович; Сизоненко, Наталія Валентинівна; Kharchenko, S.; Tsuber, V.; Ishcheykina, L.; Storozhenko, V.; Syzonenko, N.; Харченко, Светлана Владимировна; Цубер, Виктория Юрьевна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Стороженко, Владимир Алексеевич; Сизоненко, Наталья Валентиновна
  Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навча-льних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 1 від 19.05.2009 р. засі-дання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства освіти і науки України). Навчальний посібник містить вказівки до практичних занять з медичної хімії (модуль 1 “Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах” та модуль 2 "Рівноваги в біологічних системах на межі поділу фаз”) для студентів 1 курсу медичного факультету, відповідно до Програми з навчальної дисципліни “Медична хімія” (Київ, 2005 р.). Кожне заняття включає: обґрунтування теми і мету заняття, перелік знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти студент. Для кращої підготовки студентів до заняття складена орієнтовна картка з основними питаннями теми, запропоновані питання і завдання для самостійного опрацювання з відповідями, наведений список необхідної літератури, врахована інтег-рація викладання хімії з іншими навчальними дисциплінами. У збірнику містяться також методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів з тих тем програми, що винесені на самостійне опрацювання. Вони допоможуть студентам краще засвоїти матеріал. Теоретичні знання та практичні навички з цих розділів курсу будуть необхідні студентам при подальшому вивченні біохімії, гігієни, фармаколо-гії, фізіології, спеціальних медичних дисциплін. Матеріали збірника допоможуть студентам краще оволодіти знаннями та вміннями, набути необхідних практичних навичок.
 • Документ
  Methodical instructions in Medical Chemistry for self-preparatory work of first-year students of dentistry during preparation to practical classes and in class. Module «Basics of Medical Chemistry»
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2014) Tsuber, V.; Kharchenko, S.; Ishcheykina, L.; Цубер, Вікторія Юріївна; Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Виктория Юрьевна; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна
  The Methodical Instructions are prepared according to Program “Medical Chemistry” for students of dentistry at higher medical educational institutions of III – IV accreditation levels for speciality “Stomatology” (Kyiv, 2010). The Methodical Istructions are structured in one module “Basics of Medical Chemistry”, that includes two thematical modules: “Homogeneous equilibriums in biological fluids” and “Heterogeneous equilibriums in biological fluids”. The booklet includes 18 laboratory-practical (2 hours) lessons and questions for the Summary Module Control. Importance of the subject, concrete aims, basic knowledge and skills necessary to study the subject, tasks for self-preparation for the lesson (theoretical questions, practical work) and materials for self-control (with questions and answers) are provided for every lesson.
 • Документ
  Methodical instructions for self-preparatory work of first-year students of the medical faculty in medical chemistry
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2010) Tsuber, V.; Kharchenko, S.; Ishcheykina, L.; Storozhenko, V.; Syzonenko, N.; Цубер, Вікторія Юріївна; Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Стороженко, Володимир Олексійович; Сизоненко, Наталія Валентинівна; Цубер, Виктория Юрьевна; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Стороженко, Владимир Алексеевич; Сизоненко, Наталья Валентиновна
  The booklet contains methodical instructions in self-preparatory work in medicinal chemistry for first-year students of the medicinal faculty. The Methodical instructions in medicinal chemistry (Module 1-2) for self-preparatory work of first-year students of higher medicinal educational institutions of the IV accreditation level are prepared in accordance with the program “Medicinal chemistry” from 2005. The methodical instruction of each lesson contains the subject of the lesson, aim of studying, necessary skills and knowledge. Plans for self-preparation and self-assessment tasks are included. At the end of the booklet there is a list of recommended literature. Integration of chemistry with other subjects of study is accounted for. The booklet also contains methodical instructions for self-preparatory independent work in order to help students to learn the topics which are not included in the class work. Theoretical knowledge and practical skills in bioinorganic, physical and colloidal chemistry are important in studying biochemistry, hygiene, pharmacology, physiology and specialized medical and dentistry subjects. Збірник містить методичні вказівки до самостійної роботи з медичної хімії для студентів першого курсу медичного факультету. Методичні вказівки складені відповідно до Програми з навчальної дисципліни “Медична хімія” (Київ, 2005 р.). У методичних вказівках до кожного заняття зазначені: обгрунтування теми і мета заняття, перелік знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти студент. Для кращої підготовки студентів до заняття складена орієнтовна картка з основними питаннями теми, запропоновані питання і завдання для самостійного опрацювання з відповідями. Наведений список необхідної літератури. У вказівках врахована інтеграція викладання хімії з іншими навчальними дисциплінами. У збірнику містяться також методичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів з тих тем програми, що винесені на самостійне опрацювання. Вони допоможуть студентам краще засвоїти цей матеріал. Теоретичні знання та практичні навички з цих розділів курсу будуть необхідні студентам при подальшому вивченні біохімії, гігієни, фармакології, фізіології, спеціальних медичних дисциплін. Матеріали збірника допоможуть студентам краще оволодіти знаннями та вміннями, набути необхідних практичних навичок.
 • Документ
  Медична хімія. Методичні вказівки для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2017-11) Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Kharchenko, S.; Ishcheykina, L.; Tsuber, V.; Kotvytska, A.; Tykhonovych, K.; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Цубер, Виктория Юрьевна; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна
  Методичні вказівки з медичної хімії розроблені вперше для студентів І курсу медичних факультетів № 1, № 2, підготовки фахівців другого (магіс-терського) рівня, відповідно до нової Програми 2016 року. Методичні вказівки розроблені за новою формою 2015 року для мето-дичок УМСА до всіх практичних занять, згідно з календарно-тематичними планами та робочою програмою 2017 – 2018 н.р. До кожного заняття зазначені: актуальність теми; компетентності; конкретні цілі; базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждис-циплінарна інтеграція); завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття та на занятті: а) перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття (терміни і їх визначення чи фор-мули, внесені в таблицю); б) теоретичні питання до заняття; в) практична ро-бота (завдання), що виконується студентами на занятті;розрахункові та ситуаційні задачі, що виконуються студентами на за-нятті; зміст теми (тези); матеріали для самоконтролю: а) завдання для самоконтролю; б) задачі для самоконтролю; література, де вказані підручники і сторінки, на яких висвітлена тема заняття: а) основна; б) додаткова; в) інформаційні ресурси. Перед кожним з двох ПМК є методички до занять «Розрахункові та си-туаційні задачі. Контроль практичних навичок.», згідно з переліком даних типів задач і списком практичних навичок у новій Програмі 2016 року. У ме-тодичках наведені приклади розв’язування даних типів задач і описані всі практичні навички. У методичках до 1-го і 2-го ПМК є перелік всіх питань і відповіді на ці питання. Тобто є короткі відповіді і на всі екзаменаційні питання.
 • Документ
  Медична хімія. Методичні вказівки для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018-11) Харченко, Світлана Володимирівна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Котвицька, Аліна Анатоліївна; Тихонович, Ксенія Володимирівна; Kharchenko, S. V.; Ishcheykina, L. K.; Tsuber, V. Yu.; Kotvytska, A. A.; Tykhonovych, K. V.; Харченко, Светлана Владимировна; Ищейкина, Любовь Константиновна; Цубер, Виктория Юрьевна; Котвицкая, Алина Анатольевна; Тихонович, Ксения Владимировна
  Методичні вказівки з медичної хімії розроблені вперше для студентів І курсу стоматологічного факультету, підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, відповідно до нової Програми 2016 року. Методичні вказівки розроблені за новою формою 2015 року для методичок УМСА до всіх практичних занять, згідно з календарно-тематичними планами та робочою програмою 2017 р. До кожного заняття зазначені: актуальність теми; компетентності; конкретні цілі; базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція); завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття та на занятті: а) перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття (терміни і їх визначення чи формули, внесені в таблицю); б) теоретичні питання до заняття; в) практична робота (завдання), що виконується студентами на занятті;розрахункові та ситуаційні задачі, що виконуються студентами на занятті; зміст теми (тези); матеріали для самоконтролю: а) завдання для самоконтролю; б) задачі для самоконтролю; література, де вказані підручники і сторінки, на яких висвітлена тема заняття: а) основна; б) додаткова; в) інформаційні ресурси. Перед ПМК є методичка до заняття «Розрахункові та ситуаційні задачі. Контроль практичних навичок.», згідно з переліком даних типів задач і списком практичних навичок у новій Програмі 2016 року. У методичці наведені приклади розв’язування даних типів задач і описані всі практичні навички. У методичці до ПМК є перелік всіх питань і короткі відповіді на ці питання.